Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir pret pedagogu šķelšanu

Pirmdiena 27/06/2016

Pēc vairākkārtēja LIZDA lūguma 30.jūnijā beidzot notiks Ministru prezidenta Māra Kučinska un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tikšanās ar LIZDA pārstāvjiem. Tās laikā tiks pārrunāti būtiskākie jautājumi izglītības un zinātnes jomā, t.sk., pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveide. LIZDA pauž cerību, ka pēc sarunām būs rasti risinājumi, panāktas vienošanās un būs skaidri zināms, kādas pārmaiņas pedagogus sagaida jaunajā mācību gadā.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga: “Mēs iestājamies par pedagogu darba algas palielināšanu, bet esam pret pedagogu šķelšanu - uzskatām, ka ir jābūt vienlīdzībai. Pašreizējos MK noteikumu projektos ir nevienlīdzības principi: pedagogu darba algā, slodzes veidošanās principos un atalgojuma palielināšanas termiņos. Apzināmies, ka izvirzītos mērķus, kas attiecas uz pedagogu darba samaksu, nav iespējams sasniegt viena gada laikā, tādēļ esam par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi un tā apstiprināšanu atbilstoši Izglītības likuma 53.panta otrajai daļai.”

LIZDA ir neapmierināta, ka netiek ievēroti nekādi termiņi, jo sākotnēji tika solīts, ka pedagogiem skaidrība par atalgojuma modeli būs līdz mācību gada beigām, bet patlaban šis termiņš ir atlikts līdz 5.jūlijam. LIZDA norāda, ka nav korekti pedagogus turēt neziņā par algas un slodzes apmēru.