Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panāk kompromisus ar Ministru prezidentu M.Kučinski un izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski

Ceturtdiena 30/06/2016

Š.g. 30. jūnijā LIZDA pārstāvji tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski un izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski. LIZDA šīs dienas tikšanos Ministru prezidenta klātbūtnē vērtē kā daudz profesionālāku un konstruktīvāku nekā 29.06.2016. tikšanos ar ministru K.Šadurski. LIZDA ir gandarīta par konstruktīvo sarunu un arī turpmāk vēlētos šādu sociālo dialogu.

Tikšanās laikā tika rasti risinājumi daudzos jautājumos, kas līdz šim arodbiedrībai bija neskaidri, un kādēļ tā nepiekrita MK noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” turpmākai virzībai.

LIZDA panāca vienošanos šādos jautājumos:
1. Slodzes veidošanās metodika tiks iekļauta MK noteikumu pielikumā. Citējot K.Šadurski: ”Lai radītu prieku mūsu sociālajiem partneriem, tad varam piekrist iekļaut MK noteikumos slodžu aprēķināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) MK noteikumos iekļaus LIZDA ierosināto un iesniegto metodiku.
2. Līdz septembrim sadarbībā ar sociālajiem partneriem tiks izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projekts.
3. Grafikā tiks novērsta šī brīža pirmsskolu skolotāju darba algas un darba slodzes nevienlīdzība salīdzinājumā ar skolu skolotājiem, jo tiks iestrādāta pakāpeniska vienlīdzīgas slodzes un darba algas izlīdzināšana.
4. Izglītojamo skaita proporcija pret pedagogu tiks pārskatīta nākamā gada vasarā, kad varēs izanalizēt un izdarīt secinājumus par modeļa praktisko darbību.
5. Pedagogi, kuri strādā speciālajās izglītības iestādēs, saņems papildus piemaksu 10% apmērā un pedagogi, kas strādā ar izglītojamajiem, kuri apgūst ar 5.8. un 5.9. speciālās programmas, saņems piemaksu 15% apmērā. Grafikā tiks paredzēts procentuālais palielinājums attiecīgi 15% un 20% apmērā.
6. Augstākajā izglītībā paliek spēkā IZM piedāvājums, ka no 01.01.2017. akadēmiskajam personālam alga palielinās par 10%, 01.01.2018. vēl par 10% un 01.01.2019. vēl par 10%. LIZDA sarunu procesā centās panākt, lai atalgojuma pieaugums tiktu nodrošināts ātrākā termiņā.
7. No 01.01.2017. tiks nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem 60+, kuri skolas tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu.

Papildus iepriekš minētajiem problēmjautājumiem Ministru prezidents M.Kučinskis un izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis rosināja internātskolu uzturēšanas izdevumus turpināt finansēt vēl vienu gadu no valsts budžeta, neuzliekot papildus slogu pašvaldību budžetam. Šobrīd nav skaidrs, no kāda finanšu avota tas tiks finansēts, jo tas papildus izmaksā 4.8 milj.eiro gadā.

LIZDA cer, ka nākotnē būs tikpat konstruktīva un rezultatīva sadarbība ar sociālajiem partneriem.
 
LIZDA Padomes sēdē tika pieņemts lēmums sagaidīt š.g. oktobri, lai redzētu reālo situāciju ar piešķirto finansējumu, kā arī to, kā šis modelis atspoguļosies dzīvē, kad skolotāji oktobrī saņems savas pirmās algas. Gadījumā, ja tiks konstatēta krasa situācijas pasliktināšanās izglītības nozarē, LIZDA Padome lems par turpmākām protesta akcijām.