Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiekas ar Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu

Ceturtdiena 04/08/2016

Otrdien, 2. augustā, notika Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadības pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki jautājumi, taču būtiskākais jautājums bija par pirmsskolas izglītības skolotāju atalgojumu saistībā ar pedagogu darba samaksas sistēmas reformu.


No Rīgas domes priekšsēdētāja N.Ušakova tika saņemts apstiprinājums, ka pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem:
- Ar 2016. gada 1. septembri atalgojums par likmi būs 680 EUR;
- Ar 2017. gada 1. janvāri atalgojums par likmi varētu pieaugt no 40 – 50 EUR;
Tiks saglabāts līdzšinējais kontaktstundu skaits – 30 stundas darbam ar bērniem. Pēc LIZDA aicinājuma apsvērs iespēju pakāpeniski pāriet uz slodzes modeli 30 + 10 (30h – kontaktstundas + 10h – pārējie pedagoga pienākumi).


LIZDA, tiekoties ar Ministru prezidentu M.Kučinski, panāca vienošanos, ka pedagogu atalgojuma palielināšanas grafikā tiks novērsta šī brīža pirmsskolu skolotāju darba slodzes nevienlīdzība salīdzinājumā ar skolu skolotājiem. LIZDA vairākkārt ir rosinājusi un uzskata, ka grafikā, kam jābūt izstrādātam IZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem līdz septembra beigām un apstiprinātam valdībā līdz gada beigām, ir jāatspoguļo pirmsskolas skolotāju darba slodze - 30h + 10h.

Tiks saglabātas visas līdz šīm piešķirtās piemaksas.

Sarunas laikā tika panākta vienošanās starp Rīgas domi un LIZDA par sadarbību, atbalstu un informācijas apmaiņu. Arodbiedrība ir pateicīga Rīgas domei par iniciēto tikšanos un pausto viedokli par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī citiem aktualizētajiem jautājumiem izglītības jomā.  LIZDA vienojās ar Rīgas domes vadību, ka, lai pilnībā izprastu situāciju par pedagogu atalgojumu skolās, ir jāsagaida septembris un jāsaņem informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas par piešķirto mērķdotācijas apjomu. Ja situācija skolās krasi pasliktināsies, tad Rīgas dome, sadarbojoties ar LIZDA, lems par turpmāko rīcību attiecībā uz modeļa realizēšanu.
Jāuzsver, ka LIZDA jau iepriekš brīdināja valdības pārstāvjus par iespējamiem tiesvedības riskiem, tāpēc LIZDA šāds Rīgas domes lēmums nav pārsteigums. Arī LIZDA 11.07.2016. Valdes ārkārtas sēdē tika diskutēts par iespēju vērsties Satversmes tiesā ar jautājumu par pedagogu darba kvalitātes pakāpēm, kuru piešķiršana šobrīd arī ir apturēta līdz 2018. gada 31. augustam. Lielākai daļai pedagogu, kuri ir ieguvuši kvalitātes pakāpi ESF projekta ietvaros, pakāpes termiņš beidzas 2017. gada 31. augustā. Tas nozīmē, ka divus gadus pedagogs nesaņems piemaksu par kvalitātes pakāpi, taču darba kvalitāti ir jāsaglabā iepriekšējā līmenī. Piemaksa par kvalitātes pakāpi pēc jaunā atalgojuma modeļa ir no 45 EUR līdz 140 EUR par vienu likmi. Ja skolotājam veidojas pārtraukums kvalitātes pakāpes iegūšanā, tas nozīmē, ka pedagoga atalgojums samazināsies par atbilstošu summu. LIZDA uzskata, ka šāda situācija nav pieļaujama, tāpēc – ja kāds no LIZDA biedriem vēlēsies iestāties par savām tiesībām, tad jurista pakalpojums tiks nodrošināts.
Informējam, ka LIZDA izsūtīja 110 novadiem un 9 republikas pilsētām vēstuli ar lūgumu pašvaldībām rast iespēju palielināt pirmsskolas skolotāju amata likmi līdz 620 EUR par 40 darba stundām nedēļā jau no 2016. gada 1. septembra. Pašvaldību lēmumus par pirmsskolas skolotāju amata likmes lielumu arodbiedrība apkopos līdz 17. augustam un lēmums par tālāku rīcību tiks pieņemts LIZDA Padomes sēdē 22. augustā.
 
Foto: Renārs Koris