Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība aicina valdību celt minimālo algu un paaugstināt neapliekamo minimumu

Otrdiena 09/08/2016

Vakar, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Valdes sēdē, kurā piedalījās LIZDA priekšsēdētājas p.i. Ilze Priževoite, tika pieņemts lēmums aicināt Valdību paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu,  atjaunojot to pirmskrīzes apjomā - 130 EUR, atsakoties no strādājošajiem nedraudzīgā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas.

Lai neapliekamā minimuma paaugstināšana dotu vēlamo efektu minimālā alga ir jāpalielina vismaz par 20 EUR.

Aicinājumu arodbiedrības izteica šodien, Nacionālās trīspusējās sadarbības (NTSP) padomes sēdē, kurā valdība, darba devēji un arodbiedrības apsprieda valsts budžeta 2017. gadam sagatavošanas procesu.