Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pašvaldību atbildes par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju darba algu (papildināts 14.10.)

Pirmdiena 22/08/2016

 

12.07.2016. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izsūtīja vēstuli 110     novadiem un 9 republikas pilsētām ar lūgumu pašvaldībām rast iespēju palielināt pirmsskolas   skolotāju darba algas likmi līdz 620 EUR par 40 darba stundām nedēļā jau no 2016. gada   1.septembra.
Līdz 14.oktobrim esam saņēmuši atbildes no 119 pašvaldībām. Šeit skatāma tabula ar pašvaldību atbildēm.     Turpmāk  katru nedēļu papildināsim sarakstu un informēsim par pašvaldību iespējām rast risinājumus pirmsskolas izglītības  skolotāju atalgojuma palielināšanai. 

Atgādinām, ka atbildes pašvaldībām lūdzām sagatavot un iesūtīt līdz 17.augustam, lai 22.augusta Padomes sēdē, balstoties uz iegūto informāciju, varētu lemt par turpmāko rīcību.