Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noticis ilgi gaidītais sociālais dialogs starp LIZDA un IZM

Otrdiena 23/08/2016

Pirmdien, 22. augustā, notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēde, kurā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis. Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki jautājumi, kas saistīti ar pedagogu atalgojuma modeli, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, atbalstu darbu zaudējušajiem pedagogiem - "sociālais spilvens" un iespēju Izglītības likumā paredzēt sociālās garantijas pedagogiem, t.sk., akadēmiskajam personālam.

Par pašvaldību iespējām palielināt pirmsskolas izglītības skolotāju algas likmi no 2016.gada 1.septembra:  LIZDA Padome lēma atkārtoti vērsties pie pašvaldībām, kuras nav sniegušas atbildi (uz 22.08.2016. - 34) un pašvaldībām, kurām vēl paredzētas domes sēdes par to lēmumu palielināt pirmsskolas pedagogu darba algas likmi no 2016.gada 1.septembra.  LIZDA aicinās pašvaldības, kuras nav spējušas nodrošināt 620 EUR par algas likmi pirmsskolas izglītības skolotājiem ar šā gada 1.septembri, pieņemot savus budžetus 2017.gadam, ieplānot finansējumu, lai nodrošinātu atbilstošu atalgojumu pirmsskolas izglītības skolotājiem ar 2017.gada 1.janvāri.

"2018./2019.mācību gadā bērniem uz skolu varētu būt jādodas jau no sešu gadu vecuma", Padomes sēdē sacīja ministrs. LIZDA uzskata, ka bērnu skolas gaitu sākšana no sešu gadu vecuma, ņemot vērā pašreizējo izglītības standartu un saturu, nav iespējama, jo bērni šajā vecumā pārsvarā vēl nav gatavi doties pirmajā klasē. Lai sāktu pārmaiņas, līdz norādītajam mācību gadam ir jāmaina izglītības standarts, to pielāgojot atbilstoša vecuma bērnu spējām un vajadzībām.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atbalstu darbu zaudējušajiem pedagogiem - "sociālais spilvens" sola tikai nākamgad, ministrs norādīja, ka IZM jaunajās politikas iniciatīvās 2017.gadam bija pieprasījusi papildus finansējumu, bet iniciatīva netika atbalstīta. Tomēr, ja nākamajā mācību gadā būs nepieciešami līdzekļi pedagogiem, kurus skars skolu tīkla optimizācija, tie būs jāmeklē no finansējuma neparedzētiem gadījumiem, skaidroja ministrs. Tāpat ministrs norādīja, ka tiks izstrādāti un līdz š.g. beigām apstiprināti MK noteikumi. Atgādinām, ka LIZDA panāca, ka MK  noteikumos "Pedagogu darba samaksas noteikumi" protokollēmumā tiek atrunāts punkts, ka IZM ir jāizstrādā MK noteikumi par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš - 01.01.2017. Tāpat 30.06. LIZDA panāca vienošanos ar Ministru prezidentu M.Kučinski, ka tiks nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā, zaudēs darbu no 01.01.2017. Plānots, ka uz to varēs pretendēt pedagogi no 60 gadu vecuma, kuri zaudējuši darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā un pabalsta apjoms plānots 65% apmērā no amata algas.

Izglītības un zinātnes ministrs apliecināja, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projekts tiks izstrādāts līdz septembra beigām.  LIZDA panāca, ka MK noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" protokollēmums tiek papildināts ar punktu: "IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu".

Sēdes ietvaros LIZDA aktualizēja jautājumu par sociālajām garantijām pedagogiem. Arodbiedrība uzskata, ka Izglītības likumā jāparedz sociālās garantijas pedagogiem, t.sk., akadēmiskajam personālam. Ministrs norādīja, ka atbalstīs arodbiedrības prasību.

LTV Foto