Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir gatava aizstāvēt savu biedru tiesības Satversmes tiesā

Ceturtdiena 25/08/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju skaidrojumu par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlijā pieņemtajiem noteikumiem Nr.446 “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība””, kuri nosaka, ka: “pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada 31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā ar 2018.gada 1.septembri”.

LIZDA Padome 2016.gada 22.augustā nolēma apzināt to pedagogu skaitu, kuru tiesības pretendēt uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu pārkāpj iepriekš minētie noteikumi. Kā arī noskaidrot, vai ir pedagogi, kuri būtu gatavi aizstāvēt savas tiesības Satversmes tiesā.  Ja Jūs esat viens no tiem, kuru tiesības pārkāpj šie MK noteikumi, tad lūdzam vērsties pie savas arodorganizācijas priekšsēdētāja.