Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina Izglītības un zinātnes ministriju pirms sešgadīgo bērnu sūtīšanas skolā, veikt izmaiņas izglītības standartā

Otrdiena 30/08/2016

Pirmdien, 22. augustā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdēIzglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis norādīja, ka 2018./2019. mācību gadā paredzēts uzsākt mācības pirmajā klasē bērniem jau no sešu gadu vecuma. Ministrs norādīja, ka šāda lēmuma pamatā ir Latvijas ekonomiskā situācija. LIZDA uzskata, ka tik nopietna lēmuma pamatā nedrīkst būt tikai ekonomisks pamatojums. Izglītības un zinātnes ministrijai šī lēmuma pieņemšana jāpamato ar nozarei atbilstošiem argumentiem, kuri balstīti uz bērna personības attīstības vajadzībām. Latvijā ir nepieciešama visaptveroša vienota visas izglītības jomas politikas plānošana, kas balstīta uz pētījumiem un nopietnu analīzi. Nozarē nav sistēmiskas pieejas, lēmumu pēctecības un stabilitātes, kas neveicina nozares attīstību un izglītības kvalitāti.

 

LIZDA uzskata, ka šobrīd ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, lai varētu ieviest skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma:

1.Lai sešgadnieki varētu uzsākt mācības pirmajā klasē, ir nepieciešams atbilstošs mācību saturs, kā arī laiks tā kvalitatīvai izstrādei un aprobācijai. Lai ieviestu jauno saturu, nepieciešama kvalitatīva un pieejama pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un metodiskais atbalsts. Šādu lēmumu pieņemšanai un to ieviešanas procesam ir jābūt ļoti pārdomātam un pamatotam, jo skolotāji būs atbildīgi par politiķu pieņemtajiem lēmumiem.

2.Svarīgi ir pielāgot skolas vidi atbilstoši sešgadīgu bērnu vecuma attīstības vajadzībām. Ļoti būtiski, lai vide būtu piemērota rotaļnodarbībām un kustībām. Tas varētu būt aktuāli Rīgas un Pierīgas skolās, kurās ir liels skolēnu skaits.  Piemēram, varētu būt problēma lielajās skolās nodrošināt vietu klasē 30 bērniem rotaļām un kustībām.

3.Svarīgi ir apzināt izglītības iestāžu kapacitāti uzņemt pirmās klases dubultā skaitā. Tas varētu radīt problēmas lielajās skolās blīvi apdzīvotajās teritorijās. Vienu gadu būs nepieciešams vairāk sākumskolas skolotāju. Ja šie skolotāji tiks pieņemti darbā papildus, kas ar viņiem notiks pēc tam?

4.Svarīgi, kas notiks ar tiem pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, kuri strādā ar sešgadīgajiem bērniem. Jāparedz skolotājiem iespēju nepieciešamības gadījumā pārkvalificēties par valsts līdzekļiem.

LIZDA saņēmusi no pedagogiem ierosinājumu izstrādāt jauno mācību standartu un obligāto piecu vai sešu gadu vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei nosaukt par pirmo klasi, atstājot bērnus viņu attīstības vajadzībām piemērotā vidē.

LIZDA aicina Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt nepieciešamību uzsākt obligāto pamatizglītības apguvi no sešu gadu vecuma centrā liekot bērna personības attīstības vajadzības un pieņemt izsvērtus un savai nozarei atbilstoši pamatotus lēmumus.