Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jauns pakalpojums LIZDA biedriem – “mobilais jurists”

Otrdiena 06/09/2016

Lai aizstāvētu LIZDA biedru interešu pārstāvību tiesās darba strīdu, t.sk. arodbiedrības biedru atlaišanas gadījumos, arodbiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar advokātu.

Ja ir nepieciešama "mobilā jurista" palīdzība, arodbiedrības biedram ir jāiesniedz rakstisks iesniegums LIZDA priekšsēdētājas p.i. LIZDA birojs izvērtēs katru iesniegumu un individuāli sazināsies ar katru arodbiedrības biedru par tālāk veicamajiem soļiem.