Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju izskatīt jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi

Otrdiena 06/09/2016

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi piedalījās pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidē un attiecīgo normatīvo aktu izstrādē. LIZDA uzskata, ka jaunā darba samaksas sistēma neatrisina virkni problēmjautājumu, kas saistīti ar vienlīdzīguma principu un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu izglītības nozarē strādājošajiem.

LIZDA iestājas par to, lai vismaz pakāpeniski tiktu uzlabota situācija nozarē strādājošajiem un grafika ietvaros tiktu risinātas jaunā pedagogu darba  samaksas modeļa nepilnības. 

LIZDA aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātus, kādā no tuvākajām sēdēm, izskatīt jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi.

Aicinām iepazīties ar pilnu vēstules tekstu