Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju izskatīt jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi

Otrdiena 06/09/2016

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi piedalījās pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidē un attiecīgo normatīvo aktu izstrādē. LIZDA uzskata, ka jaunā darba samaksas sistēma neatrisina virkni problēmjautājumu, kas saistīti ar vienlīdzīguma principu un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu izglītības nozarē strādājošajiem.

LIZDA iestājas par to, lai vismaz pakāpeniski tiktu uzlabota situācija nozarē strādājošajiem un grafika ietvaros tiktu risinātas jaunā pedagogu darba  samaksas modeļa nepilnības. 

LIZDA aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātus, kādā no tuvākajām sēdēm, izskatīt jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi.

Aicinām iepazīties ar pilnu vēstules tekstu