Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina ministru prezidentu veidot darba grupu, kas spētu izstrādāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

Pirmdiena 19/09/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vienmēr ir centusies uzturēt konstruktīvu, profesionālu un cieņpilnu sociālo dialogu. Diemžēl kārtējo reizi LIZDA ir spiesta norādīt uz to, ka Izglītības un zinātnes ministrija nevarēs savlaicīgi izpildīt spēkā esošos normatīvos aktus, valdības lēmumus un panākto mutisko vienošanos 30.06.2016. tikšanās laikā ar ministru prezidentu M.Kučinski par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi līdz 2016.gada septembra beigām.

LIZDA ir nosūtījusi vēstuli, kurā lūdz ministru prezidentu M.Kučinski iesaistīties radušās situācijas risināšanā un veicināt, lai tiek izveidota darba grupa, kas izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, ko apstiprinātu Ministru kabinets.

Aicinām iepazīties ar vēstules tekstu