Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA lūdz atlikt MK 27. septembra sēdes darba kārtības jautājuma “Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”” izskatīšanu

Pirmdiena 26/09/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) jau vērsās pie ministru prezidenta un izglītības un zinātnes ministra ar lūguma vēstuli, lai tiktu uzlabots sociālais dialogs, īpaši svarīgu reformu īstenošanas procesu ietvaros, taču diemžēl uzlabojumu nav. Arī ETUCE (European Trade Union Committee for Education) ir nosūtījusi vēstuli LR Prezidentam - R.Vējonim, Ministru Prezidentam - M.Kučinskim, Izglītības un zinātnes ministram – K.Šadurskim un Saeimas priekšsēdētājai – I.Mūrniecei uzsverot sociālā dialoga nozīmīgumu (aicinām iepazīties ar ETUCE vēstules tekstu).

LIZDA, LBAS, LIVA atkārtoti norāda, ka atbalsta virkni reformas, kas iecerētas izglītības jomā. Lai nozarē strādājošie un sabiedrība tās uztvertu pozitīvāk, nepieciešams sniegt savlaicīgu informāciju, diskutēt par tām ar nacionāla līmeņa sociālajiem partneriem un nozares organizācijām.

Diemžēl atkārtoti jānorāda, ka sociālais dialogs starp valdības pārstāvjiem un nozarē strādājošo interešu pārstāvošajām organizācijām nav pietiekami kvalitatīvs, tas neliecina par labas pārvaldības principu ievērošanu un izpratni par konstruktīva, profesionāla sociālā dialoga lomu demokrātiskā sabiedrībā. To apstiprina fakts, ka kārtējo reizi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) virza uz Ministru kabineta sēdi jautājumu, kas darba kārtībā iekļauts papildus un nav izdiskutēts ar nozares organizācijām. Šoreiz šādā veidā tiek virzīts uz 27.09.2016. Ministru kabineta sēdi likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". Ņemot vērā, ka likumprojektā iekļautas būtiskas reformas, kas skar ļoti daudzus izglītības jomā strādājošos un par kuru praktiskās realizēšanas aspektiem IZM neinformēja LIZDA, LBAS, LIVA, izglītības pārvalžu vadītājus, valsts ģimnāziju direktorus, speciālo izglītības iestāžu direktorus, lūdzam atlikt 27.09.2016. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājuma “Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”” izskatīšanu un dot iespēju ieinteresētajām pusēm saņemt atbildes no IZM par jautājumiem, kas būtiski ietekmē  izglītības iestāžu darbību nākotnē.

Aicinām iepazīties ar vēstules tekstu