Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas deputāti un sabiedrības pārstāvji LIZDA akcijā “Skolas diena 2016” apmeklēs izglītības iestādes

Pirmdiena 26/09/2016

Uzsākot jauno mācību un akadēmisko gadu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Saeimas, pašvaldību deputātus, nozaru ministrus un skolēnu vecākus no 26.septembra līdz 7.oktobrim piedalīties akcijā „Skolas diena 2016”, uz brīdi iejūtoties pedagoga ikdienas darba ritmā. Arodbiedrība rīko akciju, lai veicinātu lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagogu profesijas nozīmīgumu sabiedrībā, tādejādi rosinot kvalitatīvas diskusijas pedagogu darba vides pilnveidei.

LIZDA aicina sabiedrības pārstāvjus uz vairākām stundām kļūt par pedagogu „ēnām” - vērot un iejusties viņu ikdienas darbā, lai izprastu un novērtētu pedagogu ikdienas darba nozīmīgumu. Pedagogi labprāt dalīsies par skolas ikdienā risināmiem jautājumiem un pārrunās izglītības aktualitātes, lai veicinātu pārdomātu uz kvalitāti vērstu izglītības politiku Latvijā. Politiķi ir aicināti apmeklēt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, speciālās, augstākās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Akcijas laikā interesentiem ir iespēja piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs.

Kā liecina pagājušo trīs gadu akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.

Deputāti aicināti iesaistīties akcijas norisē savā vēlēšanu reģionā, paziņojot par savām līdzdalības vēlmēm un iespējām LIZDA birojam (tālrunis: 261 09 595, e-pasts: lizda@lizda.lv).

Bildes no deputātu vizītēm izglītības iestādēs!

Uzzini vairāk: