Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA individuāli uzrunājot pašvaldības, tiek rasta iespēja palielināt pirmsskolas skolotāju atalgojumu

Otrdiena 27/09/2016

2016.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli. Noteikumu 43.punkts paredz, ka pirmsskolas izglītības skolotāju zemākā mēneša darba algas likme no 2016.gada 1.septembra ir 620 EUR. Taču šajā pašā punktā ir atrunāts, ka gadījumā, ja pašvaldība nevar nodrošināt minēto zemāko mēneša darba algas likmi 620 EUR, tad līdz 2018.gada 31.augustam zemākā mēneša darba algas likme ir ne mazāka par 560 EUR. Saskaņā ar šiem noteikumiem pirmsskolas izglītības iestādēs varēja veidoties situācija, ka strādājot vienā iestādē un pildot vienādus pienākumus, skolotāji varētu saņemt dažādu atalgojumu – skolotāji, kas audzina 5 – 6 gadīgos bērnus ar š.g. 1.septembri no valsts mērķdotācijas saņemtu 620 EUR par likmi, bet skolotāji, kas strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam – 560 EUR par likmi.

Lai šāda situācija neveidotos, 12.jūlijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izsūtīja vēstuli 110 novadiem un 9 republikas pilsētām ar lūgumu pašvaldībām rast iespēju palielināt pirmsskolas skolotāju darba algas likmi līdz 620 EUR par 40 darba stundām jau ar 2016. gada 1. septembri.

Šāda LIZDA aktivitāte bija veiksmīga un pateicoties tai 105 pašvaldības nodrošinās pirmsskolas izglītības skolotājiem ar 01.09.2016. darba algas likmi no 620 - 1006 EUR. LIZDA izsaka pateicību visu pašvaldību deputātiem, kuri atrada iespēju palielināt pirmsskolas skolotāju atalgojumu straujāk, nekā to ir ieplānojusi valdība, un celt atalgojumu jau ar 2016.gada 1.septembri. LIZDA augsti novērtē pašvaldību attieksmi pret pirmsskolu skolotājiem un gatavību saglabāt vienlīdzības principu attiecībā uz atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Tomēt trijām pašvaldībām ar 1.septembri zemākā likme paliek 560 un 580 EUR. Pie šīm pašvaldībām LIZDA vērsās atkārtoti ar lūgumu, plānojot 2017.gada budžetu, rast iespēju palielināt pirmsskolas skolotāju atalgojumu ar 2017.gada 1.janvāri līdz 650 EUR par likmi. No vienas pašvaldības ir saņemts apstirpinājums, ka šāds palielinājums jau ir ieplānots 2017.gada budžetā. Ļoti ceram, ka arī pārējām divām pašvaldībām izdosies rast iespēju palielināt atalgojumu pirmsskolas skolotājiem ar 2017. gada 1. janvāri.

Diemžēl esam saskārušies arī ar situācijām, ka ir skolotāji, kuri zaudēja darbu un kuriem tika samazināta darba slodze. Šos problēmjautājumus mēs risināsim pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika ietvaros, jo uzstāsim uz darba slodzes un darba samaksas vienlīdzības nodrošināšanu.

Pateicamies visu pašvaldību deputātiem par sadarbību un pedagogu atbalstu.

Šeit var apskatīt tabulu ar pašvaldību atbildēm