Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir veikusi provizoriskos aprēķinus jaunajā pedagogu darba samaksas modelī, salīdzinot IZM aprēķināto mērķdotācijas apjomu pašvaldībām uz 01.01.2016. un 01.09.2016.

Ceturtdiena 29/09/2016

Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra ārkārtas sēdē tika apstiprināts mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), lai analizētu jauno pedagogu darba samaksas modeli, salīdzināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aprēķināto mērķdotācijas apjomu pašvaldībām uz 2016.gada 1.janvāri un 2016.gada 1.septembri. LIZDA par pamatu ņēma datus uz 2016.gada 1.janvāri, jo iepriekšējā modelī janvārī piešķirtā mērķdotācija tika aprēķināta atbilstoši skolēnu skaitam 2015.gada 1.septembrī.

No analīzes var secināt, ka:

1. mērķdotācijas apjoms pamata un vispārējā izglītībā strādājošiem pedagogiem ir palielinājies par 1 516 900 EUR. 108 pašvaldībām finansējuma apjoms šajā izglītības pakāpē ir palielinājies, tomēr 11 pašvaldībām finansējums ir samazinājies. Lielākoties šajās pašvaldībās finansējums samazinājies, jo ir izglītojamo skaits ir mazāks.

2. mērķdotācijas pieaugums ir arī 5 – 6 gadīgo bērnu audzināšanā nodarbinātiem pirmsskolas pedagogiem par 323 341 EUR. Tomēr četrām pašvaldībām šajā sadaļā ir finansējuma samazinājums, kā arī tur samazinājies pirmsskolas bērnu skaits.

3. mērķdotācijas pieaugums vērojams arī pašvaldības profesionālās izglītības iestādēs un interešu izglītībā attiecīgi 19 434 EUR un 241 751 EUR.

4. mērķdotācijas samazinājums ir vērojams speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Šajā sadaļā ir ievērojams finansējuma samazinājums par 250 810 EUR, jo ir mainīta šo pedagogu darba samaksas kārtība. LIZDA ņems vērā šo faktu un lūgs IZM novērst nepilnības, kas ir radušās saistībā ar šo pedagogu darba samaksas kārtību.

Šeit var apskatīt LIZDA ekspertu veikto mērķdotācijas salīdzinājumu!

 

Atgādinām, ka LIZDA Padome lēma oktobrī analizēt jauno pedagogu darba samaksas kārtību un lemt par turpmāko rīcību.

LIZDA tika informēta, ka Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam", kurā visa mērķdotācijas sadale tika apstiprināta, izņemot IZM iniciatīvu –piešķirt 100% finansējumu internātskolu uzturēšanās izdevumiem (iepriekš – 84%). Valdība šādu IZM iniciatīvu neatbalstīja, un jāuzsver, ka LIZDA iepriekš netika informēta par šo IZM iniciatīvu. Tāpēc LIZDA 2016.gada 30.septembrī nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam M.Kučinskim, finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai un izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim, kurā norāda, ka neiebilst IZM iniciatīvai - mērķdotācijas daļu novirzīt augstākminēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem. LIZDA lūdza, ja valdībā netiek rasts kompromiss par attiecīgajiem uzturēšanas izdevumiem, tad nesamazināt finansējumu izglītības nozarei, bet gan to novirzīt sākotnējam mērķim – pedagogu darba samaksas palielināšanai un atlikušo mērķdotācijas finansējumu novirzīt kādai no šīm pedagogu grupām:

1. speciālo izglītības iestāžu pedagogiem, palielinot piemaksas apjomu par darbu īpašos apstākļos no 15% uz 20%;

2.  pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādēs ar mazu izglītojamo skaitu;

3. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar 5-6 gadīgajiem bērniem, zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai;

4. augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem paaugstināt zemākās mēneša darba algas likmes. 

Ar vēstules tekstu var iepazīties šeit