Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #4 |Rudens

Sestdiena 01/10/2016

Iznācis ceturtais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: 

- LIZDA vadība: «Mums visiem kopā vēl daudz jāpanāk»;

- Vai jauns modelis ir jauni grozījumi darba līgumā?; 

- Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde; 

- Pētījums: Pedagogu profesionālo pilnveidi ietekmējošie faktori;

- Skaidrīte Marča – personība, kurai sveša garlaicība;

Skolotājs izaicinājumu virpulī;

- LIZDA pēta skolotāju prestižu;

- LIZDA līdzdalība jauno studiju programmu licencēšanā;

- Izdevīgi aizdevumi LIZDA biedriem;

- ETUCE atbalsta LIZDA sociālā dialoga stiprināšanā.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA