Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Gaidis Bērziņš LIZDA akcijas "Skolas diena 2016" ietvaros apmeklē Dignājas pamatskolu

Pirmdiena 03/10/2016

30. septembrī deputāts Gaidis Bērziņš apmeklēja Dignājas pamatskolu (Jēkabpils novads), lai iepazītos ar skolas ikdienu un tiktos ar pedagogiem.

Dignājas pamatskolu deputāts apmeklēja Skolotāju dienā, un šī pasākuma ietvaros uzrunāja pedagogus un skolēnus, pateicoties par darbu un sniegto ieguldījumu mācību procesā. Lai arī skolā valdīja svētku noskaņas, deputātam izdevās apmeklēt Latvijas vēstures un dabaszinību stundas, lai tuvāk iepazītos ar skolas darbu. Tāpat arī deputāts veltīja laiku sarunām ar pedagogiem, kur apsprieda šā brīža aktuālākos izglītības jautājumus, proti, pedagogu atalgojuma reformu, pāreju uz valsts apmaksātu izglītību tikai latviešu valodā, iespēju uzsākt mācības jau no sešu gadu vecuma, kā arī citus šobrīd svarīgus jautājumus.

Tikšanās nobeigumā deputāts uzaicināja pedagogus un skolēnus apmeklēt Saeimu un tuvāk iepazīties ar tās darbu.

Jānorāda, ka Dignājas pamatskolā šogad mācās 58 audzēkņi, no kuriem 39 apgūst pamatizglītību 1.-9. klasē, bet 19 apmeklē pirmsskolu. Skolā patreiz strādā 10 pedagogi un direktore,  četri no tiem - pamatdarbā, bet septiņi - amatu apvienošanas kārtībā arī citās skolās. Dignājas pamatskola (agrāk Ģipterānu skola) dibināta 1863./1864.gadā, savukārt patreizējā skolas ēka uzcelta 1928.gadā. 

Gaidis Bērziņš, 12. Saeimas deputāts

Bildes no deputātu vizītēm izglītības iestādēs!