Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA lūdz, lai valdība veic savlaicīgu sociālā atbalsta programmas pedagogiem 60+ normatīvo aktu izstrādi

Trešdiena 05/10/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies Valsts izglītības informācijas sistēmā ar pašvaldību apstiprinātajiem datiem par izglītojamo skaitu uz š.g. 1.septembri, kas liecina, ka Latvijā šajā mācību gadā ir 163 izglītības iestādes, kurās izglītojamo skaits mazāks par 70.

LIZDA secina, ka skolu tīkla optimizācija tuvākajā nākotnē ir neizbēgama - kā rezultātā daļa pedagogu zaudēs darbu, tāpēc būtiski savlaicīga kompensējoša sociālā atbalsta sniegšana.

Ņemot vērā, ka sociālā atbalsta programmas īstenošanai nepieciešams finansējums 2017.gadā un, ka valdībā notiek intensīvs darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”, LIZDA atgādina par valdībā pieņemtiem lēmumiem un lūdz, lai savlaicīgi tiktu izstrādāti normatīvie akti, kas nodrošinātu sociālo atbalstu pedagogiem. 

Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju informēt līdz 17.10.2016. par normatīvā akta projekta izstrādes gaitu un, kad varēs iepazīties ar normatīvā akta projektu, kā arī to, kad plānots to apstiprināt Ministru kabinetā.

Aicinām iepazīties ar pilnu vēstules tekstu