Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina Ministru prezidentu ierosināt disciplinārlietu saistībā ar IZM ierēdņu pārkāpumu, veicot valsts budžeta mērķdotācijas sadali neatbilstošam mērķim

Trešdiena 05/10/2016

2016.gada 29.septembra ārkārtas Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam”, kad finansējuma sadalījumā netika sadalīti aptuveni 1,4 milj. euro, jo rīkojuma projektā šī mērķdotācijas daļa bija paredzēta neatbilstošam mērķim – internātskolu uzturēšanas izdevumiem. Tā kā iepriekš iedalītie 9 milj. euro bija paredzēti pedagogu atalgojuma reformai, arodbiedrība uzskata, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) puses tika pieļauts nopietns pārkāpums finansējuma sadalē.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, ka IZM ierēdņi ir pieļāvuši pārkāpumu, veicot valsts budžeta mērķdotācijas sadali neatbilstošam mērķim. LIZDA uzskata par nepieciešamu lūgt Ministru prezidentam M.Kučinskim, uzdot ierosināt disciplinārlietu attiecībā uz pieļauto pārkāpumu IZM, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu, lai tiktu veikta dienesta izmeklēšana un attiecībā uz pieļautajā pārkāpumā vainīgajiem IZM darbiniekiem.  

Aicinām iepazīties ar pilnu vēstules tekstu