Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ivans Ribakovs apmeklē Rēzeknes izglītības iestādes akcijas "Skolas diena 2016" ietvaros

Ceturtdiena 06/10/2016

Ar lielu interesi piedalījos akcijā „Skolas diena 2016” Latgales reģionā, no kura esmu ievelēts 12.Saeimā.

30. septembrī esmu apmeklējis trīs Aglonas novada lauku skolas. Aprunājos ar saviem bijušajiem kolēģiem, ir vēl daudz jautājumu un viss nav tik labi, kā tika solīts, bet viņi ir optimisti.

Pavisam atsevišķa tēma izglītības reformas ietvaros ir internātskolas. Neskatoties uz to, ka bija svētki – Skolotāju Diena, arī šo tēmu mēs apspriedām ar Rēzeknes internātpamatskolas vadību.

1. To nevar saukt par algas reformu, bet gan tikai par ciparu pārvietošanu. 2. Pedagogu prestižs nokrities vēl zemāk: sabiedrība tikai zina divus skaitļus no 420 EUR līdz 680 EUR, bet neviens neiedziļinās, ka slodze arī ir mainījusies no 21 līdz 30. 3. Matemātika vienkārša: 420 : 21 = 20 EUR 680 : 30 = 22.66666666 EUR Alga paaugstinājusies par 2.66 EUR 4. Arī pirmsskolā: 420 : 30 = 14 EUR 620 : 40 = 15.50 Alga paaugstinājusies par 1.50 EUR Par labošanu un gatavošanos stundām mēs jau sen neko nesaņemam, tādēļ par to neuztraucamies. Motivācijas fondu izmantojam kontaktstundām, lai pēc iespējas mazāk būtu apvienoto stundu. Esam pateicīgi pašvaldībai par atbalstu un finansējumu, bet esam brīdināti, ka tas var būt tikai līdz 2016.gada nogalei.

Arī esmu apmeklējis Rēzeknes 3. vidusskolu, un domās dalījās Rēzeknes 3.vidusskolas direktore Lidija Ostapceva:

Pārdomas par Jauno Izglītības reformu Rēzeknes 3.vidusskolas griezumā (445 skolēni).

Mērķis ir labs:

  1. Pedagoga algas palielināšana;
  2. Izglītības kvalitātes veicināšana.

+ Reforma dod iespēju ar piemaksu atbalstīt un stimulēt pedagogu darba kvalitāti un efektivitāti, kā arī skolas attīstības procesu veicināšanu.

+ Palielinājās skolas patstāvība pedagoga darba apmaksas jautājumos.

Būtiskās izmaiņas:

Rādītāji

Bija

Tagad

Pedagoga likme

21 stunda

30 stundas

Skolēnu skaita attiecība pret vienu pedagogu

10,3  :  1

15,5 :  1

Koeficients 1.-6.kl.

1.-4.kl. - 0,75,  5.-6.kl. – 1

1.-6.kl. - 1

Koeficients 7.-9.kl.

                       1

            1.3

Koeficients 10.-12.kl.

                       1,25

            1,4                                      

Secinājumi:

1) Princips “Nauda seko skolēnam” palika spēkā, tāpēc šo pasludināto palielinājumu uz 60% apēda pirmie divi tabulā norādītie rādītāji.

2) Uzlaboja situāciju koeficienta pa klašu grupām palielināšana. Konkrēti mūsu skolā, pateicoties šim, palielinājums sastādīja gandrīz 10 normatīvās likmes (nauda tiek piešķirta uz normatīvajām likmēm).

3) Lieliski, ka ir iespēja skolotājam samaksāt par papildus darbiem, bet mums nepalika naudas piemaksāt par darba kvalitāti un izcilumu.

4) Kopumā skolā ir nodrošināts viss, mūsuprāt, nepieciešamais mācību un audzināšanas procesam, t.sk., ieviestas jaunas interešu izglītības programmas.

5) Neliels algas palielinājums: par 30 stundām (22 kontakta stundas, bez audzināmās klases) skolotājs saņēma 650 eiro, šogad 680 eiro.

5) Krietnu palielinājumu saņem uz pārslodzes rēķina (35-40 stundas)

6) Pašlaik Jaunai reformai mūsu skolā nav nekādas īpašas ietekmes uz izglītības kvalitāti.

2016./2017.gadā mūsu skolā likme ir 715 eiro, bet tas no pagājušā mācību gada ekonomijas (katru mēnesi papildus 1080 eiro), bet ekonomija nav stabila – var nebūt.

Protams, bija par ko parunāt arī ar kolēģiem no mīļās Rēzeknes 2.vidusskolas, kur es ilgus gadus strādāju par direktoru. Tā man nav vienkārši skola, bet dzimtās mājas, kurās katrs stūrītis zināms, bet ar kolektīvu daudzām grūtībām iets cauri. Atzīstos - šeit atpūšas dvēsele, šeit ir nostalģija, un ar lielāko prieku aprunājos ar visiem, kas katru dienu šurp nāk un padara mūsu skolu par otrām mājām saviem audzēkņiem! Paldies viņiem par to! 

Ivans Ribakovs, 12. Saeimas deputāts 

Bildes no deputātu vizītēm izglītības iestādēs!