Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Trešdiena 12/10/2016

Šonedēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju izveidota žūrija sākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 19 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016”. Kopumā konkursam tika saņemti 26 pieteikumi, bet 7 izglītības iestādes neizpildīja obligāto nosacījumu - vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības biedri.

 

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija un reputācija.

LIZDA žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumus pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, kā arī izglītības iestādes reputācija.

Tuvāko nedēļu laikā LIZDA žūrija viesosies Jelgavas PII “Lācītis”, Naukšēnu novada vidusskolā, Biķernieku pamatskolā, Talsu PII “Sprīdītis”, Taurenes pamatskolā, Taurupes pamatskolā, Veselavas PII, Cēsu pilsētas vidusskolā, Madlienas PII “Taurenītis”, Lejasciema vidusskolā, Liepājas PII “Margrietiņa”, Inčukalna pamatskolā, Straupes pamatskolā, Daugavpils 10.vidusskolā, Valmieras 2.vidusskolā, Daugavpils 4.speciālā PII, Jaunpils vidusskolā, Iecavas vidusskolā un Rīgas 61. PII.

Konkursa uzvarētājus arodbiedrība svinīgi paziņos un apbalvos 2016.gada 23.novembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Paaugstināsim profesijas prestižu – uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu”. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016”.

Konkurss tiek rīkots Pasaules Skolotāju dienas ietvaros. Šogad Pasaules skolotāju dienā arodbiedrība vēlas pievērst uzmanību skolotāju darba novērtējumam un pedagogu profesijas prestižam.