Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA uzsāk parakstu vākšanu par 1.7 milj. EUR saglabāšanu izglītības nozarē un disciplinārlietas ierosināšanu IZM

Piektdiena 14/10/2016

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atgādina, ka arodbiedrības streika rezultātā valsts budžeta likumā tika rezervēti 9 milj. EUR pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 2016.gada četriem mēnešiem (septembris-decembris). 2016.gada 29.septembra ārkārtas Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam”, kad finansējuma sadalījumā no 9 milj. EUR netika sadalīt aptuveni 1,7 milj. EUR, jo rīkojuma projektā šī mērķdotācijas daļa bija paredzēta neatbilstošam mērķim – internātskolu uzturēšanas izdevumiem. Tā kā iepriekš iedalītie 9 milj. EUR bija paredzēti pedagogu atalgojuma reformai, arodbiedrība uzskata, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) puses tika pieļauts nopietns pārkāpums finansējuma aprēķinos un sadalē, kā arī LIZDA, pedagogi un sabiedrība kopumā tika maldināti un daļai pedagogu tika liegta iespēja saņemt augstāku atalgojumu no 2016.gada 1.septembra.

Pamatojoties uz augstāk minēto un LIZDA Padomes ārkārtas lēmumu arodbiedrība ir uzsākusi parakstu vākšanu, kurā līdz 2016.gada 27.oktobrim aicina visus izglītības iestādēs strādājošos parakstīties, lai:

- valsts budžetā apstiprinātie, bet nesadalītie 1,7 milj. EUR tiktu piešķirti paredzētajam mērķim - pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 2016.gadā;

- tiktu ierosināta disciplinārlieta attiecībā uz pieļauto pārkāpumu Izglītības un zinātnes ministrijā, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu. 

Paraksti tiks iesniegti Ministru prezidentam Mārim Kučinskim 2016.gda 1.novembrī.

Parakstu vākšanas lapas elektroniskā versija