Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   ITIC kartes LIZDA biedriem

Ceturtdiena 20/10/2016

ISIC Latvia piedāvā pedagogiem – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedriem – iegūt starptautisko pasniedzēju identifikācijas karti (ITIC).

  1. ITIC karte: pedagogu identifikācijas dokuments ar plašāko atlaižu klāstu Latvijā un pasaulē.
  2. Kartes derīguma termiņš: gads, sākot no septembra (līdz 16 mēnešiem).
  3. Kartes cena: 5 EUR.
  4. Atlaižu piedāvājums: Atlaides Latvijā, atlaides pasaulē. Atlaidēm ērti sekot ISIC mobilajā aplikācijā, kas pieejama Android un iOS.

ITIC karšu pieteikšana LIZDA biedriem

Piedāvājums attiecas uz LIZDA biedriem: skolotājiem, pedagogiem, administratīvo personālu (neattiecas uz tehniskajiem darbiniekiem).

1.    Pedagogs, kas ir LIZDA biedrs un vēlas saņemt ITIC karti, aizpilda pieteikumu www.isic.lv  sadaļā “Pieteikt ISIC”, kur izvēlās  ITIC pedagoga  karti (links: http://isic.lv/lv/pieteikties/itic ) Izglītības iestādes vietā norāda “LIZDA”, savukārt pārstāvēto izglītības iestādi norāda komentāru sadaļā.  Kartes apmaksu veic internetā, izvēlās piegādi, vai izņemšanu ISIC ofisā – Audēju ielā 15, Rīgā (Lūdzu ievērot, ka ir mainīta uzņēmuma atrašanās adrese!).

2.    LIZDA biedri aizpilda ITIC pieteikuma anketas un kopā ar savu 3 x 4 cm foto (pielīmēta/piestiprināta anketai) to nodod savas darbavietas arodorganizācijai. Pirmorganizācija no biedriem apkopo ITIC pieteikuma anketas un izveido vienu kopēju sarakstu. 2016./17. akad.gadā iesniedzot šāda veida pieteikumus, anketas tiek aizpildītas un kopā ar sarakstiem iesniegtas ISIC.lv ofisam NO JAUNA! Sarakstu elektroniski nosūta uz e-pastu liga.murniece@isic.lv un sava reģiona LIZDA dalīborganizācijas priekšsēdētājam.

Pieteikuma anketas ar foto nogādā personīgi vai nosūta ierakstītā vēstulē SIA ISIC.lv birojam Rīgā, Audēju iela 15, LV- 1050. (Lūdzu ievērot, ka ir mainīta uzņēmuma atrašanās adrese!). Izgatavotās ITIC kartes SIA ISIC.lv piegādās/nosūtīs LIZDA kontaktpersonai uz norādīto adresi. LIZDA kontaktpersona, balstoties uz saņemtajām ITIC kartēm un pieņemšanas – nodošanas aktu par to kopējo skaitu, apmaksā SIA ISIC.lv piestādīto rēķinu (ITIC karšu izgatavošana un piegāde), veicot maksājumu* ar mērķa norādi „ITIC kartes LIZDA (nosaukums) PO” uz bankas kontu:

SIA „ISIC.lv” Reģ. nr. LV40103670393

Juridiskā adrese: Jūrmala, Kļavu iela 6, LV – 2015

Biroja adrese: Audēju iela 15, LV-1050

Banka: Swedbank, HABALV33

Konts:  LV33HABA0551036845649

* Pirmorganizācija var arī pieņemt lēmumu segt ITIC karšu iegādi no saviem līdzekļiem, atsevišķi neiekasējot no biedriem maksu par karšu izgatavošanu, kas ir organizācijas individuāls lēmums. 

Materiāls drukas formātā: Kā pasūtīt ITIC karti? 

 

Kontakti jautājumiem un ITIC karšu pieteikšanai

Līga Mūrniece, direktore                             SIA ISIC.lv

Mob. 261 21 981, 67 223 000                    Audēju iela 15

E-pasts: liga.murniece@isic.lv                      LV-1050, Rīga, Latvija