Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM organizēto piecu reģionālo konferenču laikā diskutēs par kompetencēs balstītu pieeju mācībās

Otrdiena 25/10/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2016. gada 4.martā Starptautiskajā Izglītības līderu samitā (ISTP) noslēdza vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz 2017.gadam. Par prioritāti tika izvirzīta uzticība, kas paredz sociālo partneru un ministrijas kopīgas diskusijas par veicamajām reformām nozarē un pedagogu lomu pārmaiņu ieviešanā. Starp prioritātēm tika noteikts arī atbalsts, kas paredz pedagogu kompetenču attīstību izciliem sasniegumiem un reģionālās konferences par līderību, pārmaiņu ieviešanu, sociālo dialogu u.c

Pirmā IZM organizētā reģionālā konference noritēs jau šo trešdien,26.oktobrī, Daugavpilī. Nākamās konferences plānotas 3.novembrī Liepājā, 10.novembrī Jelgavā, 16.novembrī Valmierā un 30.novembrī Rīgā.

Reģionālo konferenču mērķis ir uzsākt sistēmisku un līdzatbildīgu kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošanu. Ikvienam dalībniekam konferences laikā būs iespēja darboties divās domnīcās, ieklausoties un diskutējot gan citam ar citu, gan tiekoties ar Latvijā pazīstamām personībām. Sarunas domnīcās vadīs mūsu eksperti no LIZDA, kā arī citi IZM sadarbības partneri no “Iespējamās misijas”, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra, uzņēmuma “Edurio” un Radošās darbības nedēļas “radi!”. Reģionālajās konferencēs aicināti piedalīties vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti. Gatavojoties kopīgajām diskusijām domnīcās, pirms katras konferences dalībnieki tiek aicināti piedalīties anonīmā aptaujā, kas palīdzēs nodrošināt, ka izteiktais viedoklis ir sadzirdēts jau tagad! 

TAGAD! konferences programma (.pdf)