Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iesniedz Ministru prezidentam 17 385 izglītības darbinieku parakstus

Otrdiena 01/11/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) š.g. 13.oktobrī uzsāka parakstu vākšanas akciju par 1,7 milj. euro saglabāšanu izglītības nozarē un par disciplinārlietas ierosināšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.

Pēc arodbiedrības uzaicinājuma akcijā piedalās pedagogi un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, lai valsts budžetā apstiprinātie, bet nesadalītie 1,7 milj. euro tiktu piešķirti paredzētajam mērķim – pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 2016.gadā, kā arī tiktu ierosināta disciplinārlieta attiecībā uz pieļauto pārkāpumu Izglītības un zinātnes ministrijā, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.

LIZDA lūdz disciplinārlietas komisijas sastāvā iekļaut pārstāvi no Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, lai darbs tiktu veikts profesionāli un objektīvi. LIZDA uzskata, ka ir būtiski noskaidrot, kāpēc:

1. veidojās finansējuma pārpalikums, ja IZM darbinieki pirms jaunā modeļa ieviešanas 2016.gada 1.septembra norādīja, ka pēc tās aprēķiniem visi 9 milj. euro ir izlietoti;

2. tika lemts izlietot 1,7 milj. euro citam mērķim, bet ne pedagogu algām, zinot, cik daudziem pedagogiem algas samazinās;

3. kurš IZM deva rīkojumu par naudas izlietošanu citam mērķim.

LIZDA norāda, ka kādam ir jāuzņemas atbildība, jo ar šādu rīcību ir kaitēts nozarē strādājošiem, nav ievēroti labas pārvaldības principi, mazināta uzticēšanās izpildvarai.

LIZDA lūdz ministru prezidentu ņemt vērā vairāk kā 17 000 nozarē strādājošo viedokli, kas pārstāv 697 izglītības iestādes visā Latvijā.

 

Paldies visiem par atsaucību!

 

Aicinām iepazīties ar pilnu vēstules tekstu

Izglītības iestāžu nosaukumi un parakstu skaits