Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Konferencē "Kā spert pirmos soļus zinātnē?" studentus iedrošina pievērsties zinātnei

Otrdiena 01/11/2016

Šī gada 31. oktobrī  norisinājās Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Jauno zinātnieku un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētā konference studentiem "Kā spert pirmos soļus zinātnē?".

Konferences mērķis bija parādīt studentiem kā topošajiem zinātniekiem to, ka zinātne nav tik sarežģīta, kā varētu likties sākumā, kā arī sniegt priekšstatu, ar ko būtu jāsāk, lai pievērstos zinātniskajai darbībai un kā atrast savu īsto tēmu zinātniskajam pētījumam.

Pasākuma ietvaros bija iespēja uzzināt zinātnieku pieredzi zinātnisko projektu veidošanā gan Latvijā, gan ārzemēs.

Egils Stalidzāns (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors) savā prezentācijā dalījās pieredzē par zinātniskās karjeras lamatām un iespējām, kā spēt atpazīt īsto tēmu savam zinātniskajam darbam, kā atrast komandu, kur katrs dalībnieks tiecas uz kopējo mērķu izpildījumu.

Eva Eglāja-Kristsone (Latvijas Univeritātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts) norādīja uz starpdisciplinaritātes nozīmi pētījumos, kā arī aicināja nebaidīties riskēt un apgūt dažādu jomu zināšanas. Lielāku zinātnisko darbu grupās ieteicams apvienot  plašāku pētnieku loku. Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi veidot kontaktus un meklēt sadarbības partnerus ārzemēs arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs, izmantojot mūsdienīgās informācijas tehnoloģiju iespējas. 

Jānis Liepiņš (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts) norādīja, ka jebkurš var kļūt par zinātnieku, ja vien ir interese par pētāmo tematu. Ja ir iespēja, jāizmanto starptautiskie apmaiņas projekti, jo tādejādi var paplašināt savas zināšanas un iegūt plašu sadarbības partneru loku, ko var izmantot nākamajos projektos.

Vilnis Šķipars (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”) dalījās ar savu pieredzi, kā viņš nonāca zinātniskajā darbībā un ka tā ir arī iespēja nopelnīt pietiekami, lai spētu uzturēt arī ģimeni.

Paneļdiskusijas laikā studentiem bija iespēja uzdot jautājumus par praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar iesaistīšanos pētījumos, darbu zinātniskos institūtos un studentu iespējām līdzdarboties projektos kopā ar pieredzējušiem pētniekiem. 

Šeit var apskatīt konferences foto galeriju