Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panāk 1.7 milj. EUR saglabāšanu pedagogu atalgojumam

Otrdiena 08/11/2016

Šī gada 13.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzsāka parakstu vākšanas akciju par 1,7milj. euro saglabāšanu pedagogu atalgojumam un par disciplinārlietas ierosināšanu attiecībā uz pieļauto pārkāpumu Izglītības un zinātnes ministrijā.

 

 

 

 

Rezultātā tika savākti 17 385 izglītības nozarē strādājošo paraksti no 697 izglītības iestādēm visā Latvijā, kas Ministru Kabinetam (MK) lika pieņemt šādus lēmumus:

1.       Novirzīt 1,7 milj. EUR pedagogu atalgojumam kā sākotnēji bija paredzēts – pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.

2.       Noteikt pašvaldībām prioritāri izlietot augstāk minēto summu tiem pedagogiem, kuriem atalgojums ir samazinājies modeļa maiņas rezultātā.

Paldies visiem par atsaucību! Kopā mēs to paveicām!

Lai turpmāk nodrošinātu savlaicīgu mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām LIZDA pieprasīs IZM atjaunot Mērķdotācijas komisiju, kā arī veikt grozījumus attiecīgajos MK noteikumos, lai līdz 2017. gada 1.martam pedagogi zinātu, kāds atalgojums viņus sagaidīs  jaunajā mācību gadā.