Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA uzstāj, lai laikus tiktu izstrādāti normatīvie akti sociālā atbalsta programmas pedagogiem nodrošināšanai

Ceturtdiena 10/11/2016

2016.gada 10.novembrī notika Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti ar valsts 2017.gada budžeta likumprojektu saistītie jautājumi, tajā skaitā arī priekšlikumi likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā”.

Viens no būtiskajiem  priekšlikumiem ir par to, lai tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par sociālā atbalsta programmas nodrošināšanu pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pauž nožēlu, ka šodienas sēdē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) neatbalstīja attiecīgo priekšlikumu un turklāt pati IZM laikus nespēj izstrādāt kvalitatīvu normatīvo aktu bāzi, kā arī nepiedāvā konkrētus racionālus risinājumus, lai tiktu nodrošināta attiecīgā atbalsta programma.

LIZDA izsaka pateicību ministru prezidentam,  Finanšu ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniecei izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Inārai Dundurei par pausto atbalstošo nostāju. Pateicoties iepriekš minētajiem pārstāvjiem panākts, ka līdz martam jābūt visiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu sociālā atbalsta programmu.

Rīt 11.11.2016. LIZDA piedalīsies Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kur centīsies pārliecināt deputātus par attiecīgajiem grozījumiem Izglītības likumā, jo bez tiem nevarēs izstrādāt nepieciešamos MK noteikumus.

LIZDA atgādina, ka sociālā atbalsta programmas izstrādi nosaka:

- 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta sēdē (protokollēmums Nr.33,35§, 14.punkts) lemtais, ka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ministru prezidenta biroju, LPS un LIZDA, izvērtējot LPS un LIZDA priekšlikumus, ir jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar budžeta likumprojektu paketi, pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānismu un grafiku. 

- Valdības rīcības plāna Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas 106.4. punkts -,,Izstrādāt risinājumu to skolu, kuras varētu skart likvidācija vai reorganizācija, pedagogu atbalstam darba zaudēšanas gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem”.

- 2016.gada 30.jūnijā starp LIZDA, Ministru prezidentu M.Kučinski un izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski panāktā vienošanās, ka no 2017.gada 1.janvāra tiks nodrošināta sociālā atbalsta programma pedagogiem vecumā no 60 līdz 63 gadiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu.