Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM un Saeimas komisijas līdz gada beigām pieņemt atbildīgus lēmumus

Trešdiena 23/11/2016

2016. gada 16.novembrī uz Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (LIZDA) Valdes sēdi bija uzaicināts Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns, kurš dalījās par secinājumiem un problēmām pēc jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas, pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kā arī sociālā atbalsta programmu 60+ izstrādes gaitu. Sarunas laikā LIZDA pārstāvji izteica aicinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) līdz gada beigām iesniegt grozījumus “Izglītības likumā” par sociālā atbalsta programmu, grafiku par pedagogu atalgojuma palielinājumu un atjaunot mērķdotācijas sadales komisiju.

 

Uz LIZDA Valdes sēdi bija uzaicināta arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, kura informēja par likumprojektiem, kas tiek izskatīti Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā;

- būtiskākajiem priekšlikumiem, kas iesniegti likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

- speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums tiks izskatīts Sociālo un darba lietu komisijā janvāra mēnesī. Likums varētu stāties spēkā ne ātrāk kā 01.01.2018;

- atsaucoties uz LIZDA lūgumu, nolemts rīkot komisijas sēdi, kuras ietvaros IZM būs jāinformē deputātus par sociālās atbalsta programmu pedagogiem 60+, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu.

 

Tikšanās ietvaros tika pārrunāts jautājums arī par sociālajām garantijām pedagogiem. A.Barča norādīja, ka pašvaldības drīkst piešķirt sociālās garantijas pedagogiem, pamatojoties uz spēkā esošo likumu.

Paldies par iespēju tikties, lai diskutētu par mums aktuālajiem jautājumiem!

 

2016.gada 9.septembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vēstulē izteica aicinājumu visām Saeimā pārstāvētajām partiju frakcijām “deputātu kvotas” novirzīt valstij svarīgo jautājumu risināšanā. LIZDA aicināja rast iespēju nodrošināt izdienas pensijas pedagogiem ar 30 gadu pedagoģisko darba stāžu saskaņā ar Saeimā pirmajā lasījumā apstiprināto redakciju jau ar 2017.gada 1.janvāri. Kā arī rast iespēju pakāpeniski uzsākt finansēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu no valsts budžeta.

 

LIZDA pauž nožēlu, ka partiju frakcijas lemjot par 20 milj. EUR lielu “deputātu kvotu” sadalījumu nerada iespēju piešķirt finansējumu nevienai no iepriekš minētajām izglītības nozares aktualitātēm, turklāt šajā aktivitātē sadalīja arī 1.9 milj. EUR, kas bija paredzēts pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai.