Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas deputāti pieprasa izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim skaidrojumu, kurš ministrijā deva rīkojumu par 1.7 milj eiro sadali neatbilstošam mērķim

Pirmdiena 05/12/2016

2016.gada 29.septembra ārkārtas Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2016.gadam”, kad finansējuma sadalījumā netika sadalīti 1,7 milj. euro, jo rīkojuma projektā šī mērķdotācijas daļa bija paredzēta neatbilstošam mērķim. Tā kā iepriekš iedalītie 9 milj. eurobija paredzēti pedagogu atalgojuma reformai, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) puses tika pieļauts nopietns pārkāpums finansējuma sadalē, kā arī tas, ka pedagogi un sabiedrība kopumā tika maldināta, daļai pedagogu tika liegta iespēja saņemt augstāku atalgojumu no 01.09.2016.

LIZDA š.g. 13.oktobrī uzsāka parakstu vākšanas akciju par 1,7 milj.euro saglabāšanu izglītības nozarē un par disciplinārlietas ierosināšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.

                Akcijā piedalījās 17 385 izglītības nozarē strādājošie no 697 izglītības iestādēm – pedagogi un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, lai valsts budžetā apstiprinātie, bet nesadalītie 1,7 milj. euro tiktu piešķirti paredzētajam mērķim – pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 2016.gadā, kā arī tiktu ierosināta disciplinārlieta attiecībā uz pieļauto pārkāpumu IZM, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.

Kolektīvais iesniegums tika iesniegts Valsts kancelejā 2016.gada 1.novembrī un reģistrēts ar Nr. L-1792-jur. 2016.gada 28.novembrī  LIZDA  ir saņēmusi vēstuli no Ministru prezidenta biroja vadītāja M.Krastiņa, kurā teikts, ka arodbiedrības “kolektīvais iesniegums par naudas līdzekļu izlietojumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un disciplinārlietas ierosināšanu Ministru prezidenta Māra Kučinska uzdevumā nosūtīts izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim izvērtēšanai un objektīvas lietas apstākļu noskaidrošanai”. 

                No tā varam izdarīt secinājumu, ka IZM nav bijusi vēlēšanās noskaidrot atbildīgo, kā arī to, ka ministrija nespēs pati veikt objektīvu lietas apstākļu noskaidrošanu, jo pati ministrija jau sākotnēji tālāk virzījusi nekorektu finansējuma sadali.

LIZDA savā vēstulē vērsās pie Saeimas deputātiem, kā pie lēmējvaras pārstāvjiem, kuri ar savu balsojumu apstiprināja šos 9 milj. euro, bet izpildvaras pārstāvji IZM personā atļāvās ignorēt Saeimas lemto. Lūdzam Saeimas deputātus iesniegt pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim sniegt atbildes uz jautājumiem –

  1. kāpēc Izglītības un zinātnes ministrijā netika ierosināta dienesta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kurš ministrijā deva rīkojumu 1,7 milj, euro izlietot citam mērķim?
  2. kurš un kāpēc deva rīkojumu 1,7 milj. euro izlietot internātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai? 

Ar Saeimas frakcijām nosūtīto vēstuļu tekstu var iepazīties šeit

Ar Ministru prezidenta biroja vadītāja M.Krastiņa atbildes vēstules tekstu var iepazīties šeit 

 

Atsaucoties LIZDA lūgumam, 10 deputāti iesnieguši pieprasījumu izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim pieprasījumu par mērķdotācijas sadalījuma motivāciju, piemērot normatīvajos aktos paredzēto sodu atbildīgajam IZM darbiniekam, kā arī Šadurskim publiski atvainoties par sākotnēji nekorekti virzītu mērķdotācijas sadalījumu un pieļauto atalgojuma samazinājumu mācību gada pirmajos mēnešos.

Pieprasījumu parakstījuši 12.Saeimas deputāti: Inga Bite (LRA), Inguna Sudraba (NSL), Valērijs Agešins (S), Mārtiņš Šics (LRA), Jūlija Stepaņenko (S), Gunārs Kūtris (NSL), Ņikita Ņikiforovs (S), Arvīds Platpers (NSL), Rihards Melgailis (LRA) un Boriss Cilevičs (S). 

Šeit var iepazīties ar Saeimas deputātu pieprasījuma tekstu izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim