Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vienojas ar ZZS par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās

Pirmdiena 12/12/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pirmdien, 12.decembrī, parakstīja vienošanos ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās.

ZZS ir pirmā no politiskajām organizācijām, kas atsaukusies LIZDA iniciatīvai. Arodbiedrība līdz šim ir sekmīgi sadarbojusies ar ZZS valdības līmenī un cer, ka sekmīgs dialogs aktuālo jautājumu risināšanā, turpināsies arī pašvaldību līmenī.

Vienošanās protokolā ZZS un LIZDA atzīstka katram bērnam un jaunietim jānodrošina visu pakāpju izglītības pieejamība, kas ir stabils pamats un veicinošs faktors mūžizglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei un, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Izglītībai jāīsteno jēgpilnas un pārdomātas reformas, kas balstītas zinātniski un ekonomiski pamatotās ilgtermiņa darba tirgus prognozēs, lai sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību.

Tāpat uzsvērts, ka izglītībā konsekventi jārisina darba samaksas sakārtošana no valsts un pašvaldību budžeta, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums. Liela nozīme ir valsts, pašvaldību un sociālo partneru sadarbībai, to ietekmei uz pieņemto lēmumu kvalitāti izglītības, zinātnes, sporta nozares un jaunatnes politikas veidošanā, uzskata ZZS un LIZDA.

Vienošanās protokolā akcentēta nepieciešamība izglītības nozari noteikt par vienu no darba prioritātēm, atbalstot sadarbību (sociālo dialogu), risinot ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus. Vienošanās paredz saglabāt pašvaldību budžeta dotāciju pirmsskolu, vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta skolu) darbības nodrošināšanai, iespēju robežās varētu nodrošināt atbalstu pašvaldību teritorijā esošām augstākās izglītības iestādēm pētniecībai, studiju programmu īstenošanai.
 
Šeit var apskatīt vienošanās tekstu (PDF) formātā