Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vienojas ar politisko partiju "No sirds Latvijai" par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās

Otrdiena 13/12/2016

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) otrdien, 13.decembrī parakstīja vienošanos ar politisko partiju "No sirds Latvijai" par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās.

Parakstītais vienošanās protokols kļūs par likumsakarīgu turpinājumu "No sirds Latvijai" un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības līdzšinējai sadarbībai, kas aizsākās 2014.gadā - pirms 12.Saeimas vēlēšanām - ar abu pušu sadarbības vienošanos.

Vienošanās protokolā akcentēta nepieciešamība izglītības nozari noteikt par vienu no darba prioritātēm, atbalstīt sociālo dialogu ar visām nozarē iesaistītajām pusēm, risinot ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus. Vienošanās paredz saglabāt pašvaldību budžeta dotāciju pirmsskolu, vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta skolu) darbības nodrošināšanai, iespēju robežās nodrošināt atbalstu pašvaldību teritorijā esošām augstākās izglītības iestādēm pētniecībai un studiju programmu īstenošanai.

Kaut arī liela daļa problemātisko jautājumu izglītībā ir tieši valdības kompetencē, tomēr arī pašvaldībām ir būtiska loma izglītības sistēmas kvalitatīvā nodrošināšanā, ņemot vērā, ka lielākā daļa mācību iestādes ir vietējās varas pārziņā. Kā piemēru var minēt jautājumu par valsts finansējuma pārtraukšanu internātskolu uzturēšanai. Diemžēl, jau šobrīd ir skaidrs, ja internātskolu uzturēšana netiks finansēta no valsts, šīs skolas pakāpeniski tiks slēgtas, tādējādi palielinot to bērnu un jauniešu skaitu, kuri tiek izstumti no izglītības sistēmas un sabiedrības kopumā.

"No sirds Latvijai" uzskata, ka izglītība ir viens no valsts sekmīgas attīstības stūrakmeņiem, un, ir apņēmusies arī vietējās varas līmenī sadarboties ar LIZDA, risinot ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības iestādēs strādājošos, saglabāt pašvaldību budžeta dotāciju pirmsskolu, vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, saskaņot izglītībai piešķirtā finansējuma apmēru pašvaldības budžetā, nodrošināt atbalstu pedagogu tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei, kā arī risināt citus, ar izglītības sistēmu saistītus jautājumus.

Šeit var iepazīties ar vienošanās tekstu (PDF) formātā