Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir pret sasteigtu lēmumu pieņemšanu saistībā ar IZM ieceri RPIVA pievienot LU

Trešdiena 04/01/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iecere pievienot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) Latvijas Universitātei, tiek virzīta nekorekti, bez konsultēšanās ar augstskolas vadību, kā arī bez racionāliem argumentiem.

LIZDA uzskata, ka nepieņemama ir IZM rīcība akadēmijas likvidēšanu izziņojot kā voluntāru lēmumu, bez savlaicīgas konsultēšanās ar pašu augstskolu. IZM nekādā veidā nav brīdinājusi RPIVA par šāda lēmuma gatavošanu un konsultējusies par iespējamajiem reorganizācijas modeļiem, lai gan jau ir sākusies studējošo Ziemas uzņemšana vairākās studiju programmās. Šāda rīcība ir necieņas izrādīšana gan akadēmijas studentiem, gan mācībspēkiem, gan visai izglītības nozarei. Turklāt IZM paralēli paziņojumam par RPIVA likvidēšanu nav nākusi klajā ar rīcības plānu par to, kāda turpmāk izskatīsies pedagoģiskā izglītība Latvijā.

LIZDA vērš uzmanību arī uz RPIVA iespējamās likvidēšanas sociālajām sekām. RPIVA filiāles aptver visus Latvijas reģionus, arī ekonomiski nelabvēlīgos, nodrošinot izglītības iespējas par saprātīgu cenu šo reģionu jauniešiem. Tajā pašā laikā akadēmija ir viena no vadošajām izglītības iestādēm Latvijā, kuras absolventi nodrošina arī reģionu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās tik ļoti nepieciešamos izglītības darbinieku resursus.

LIZDA norāda, ka šī ir kārtējā IZM steidzamības kārtā izstrādātā un virzītā reforma, kas nav saskaņota ar iesaistītajām pusēm. LIZDA uzskata, ka veicamās reformas nav veicamas bez savstarpēja dialoga ar iesaistītajām pusēm, piedāvātajām izmaiņām ir jābūt argumentētām un vērstām uz izglītības nozares ilgtermiņa attīstību!

Šobrīd 45% no Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) strādājošajiem darbiniekiem ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) biedri.