Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Reģionālās konferences "Tagad!" VIDEO

Trešdiena 11/01/2017

Starptautiskajā Izglītības līderu samitā (ISTP) 2016.gada 4.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai. 2017.gada martā Skotijā notiks ISTP 2.samits, kurā puses atskaitīsies par vienošanās izpildi. Par prioritāti tika izvirzīta uzticība, kas paredz sociālo partneru un ministrijas kopīgas diskusijas par veicamajām reformām nozarē un pedagogu lomu pārmaiņu ieviešanā. Vienošanās paredz IZM un LIZDA kopīgi rīkotas reģionālās konferences par līderību, pārmaiņu ieviešanu, sociālo dialogu u.c.

2016.gada oktobrī un novembrī Izglītības un zinātnes ministrija organizēja piecas reģionālās konferences „TAGAD!” (26.oktobrī – Daugavpilī, 3.novembrī - Liepājā, 10.novembrī - Jelgavā, 16.novembrī – Valmierā, 30.novembrī - Rīgā). Konferences dalībnieki tika informēti par IZM un VISC projektu, kura ietvaros plānota kompetencēs balstītā mācību satura izstrāde un aprobēšana vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.

Konferences dalībniekiem bija iespēja līdzdarboties piecās domnīcās. Vienu no tām – “Kā tikt galā ar izaicinājumiem izglītības iestādē?” – organizēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Katrā reģionā LIZDA domnīcas darbā piedalījās vidēji 40 konferences dalībnieki, daloties savās pārdomās par iespējamajiem riskiem, īstenojot projektu, norādot uz vēl neskaidrajiem jautājumiem un diskutējot par skolotājiem nepieciešamo atbalstu, īstenojot kompetencēs balstīto mācību saturu.

Domnīcu video:

LIZDA domnīca “Kā tikt galā ar izaicinājumiem izglītības iestādē?”

Iespējamās misijas domnīca “Skolu resursu izmantošana efektīvai pedagogu profesionālajai pilnveidei”

EDURIO domnīca “Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību”

LU SIIC sadarbībā ar VISC domnīca “Kā ieraudzīt, ar ko sākt īstenot kompetenču pieeju skolā?”

IZM reģionālās konferences „TAGAD!” 

LIZDA domnīca “Kā tikt galā ar izaicinājumiem izglītības iestādē?” Iespējamās misijas domnīca “Skolu resursu izmantošana efektīvai pedagogu profesionālajai pilnveidei” EDURIO domnīca “Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību” LU SIIC sadarbībā ar VISC domnīca “Kā ieraudzīt, ar ko sākt īstenot kompetenču pieeju skolā?”