Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vēršas pie izglītības politikas veidotājiem ar aicinājumu pārtraukt IZM sasteigti virzīto RPIVA reorganizācijas procesu

Piektdiena 13/01/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), pārstāvot savu biedru intereses, ir nosūtījusi vēstuli izglītības politikas veidotājiem un iesaistītajām pusēm, lai paustu dziļu neizpratni par veidu un metodēm, kā šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) virza Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācijas procesu, kā arī lai aicinātu pārtraukt šīs reorganizācijas sasteigto tālāku virzību. Vienlaikus LIZDA uzsver, ka iestājas par tādām pārdomātām, izsvērtām un ar visām iesaistītajām pusēm izdiskutētām reformām augstākajā izglītībā, kas ir ar skaidru mērķi un vīziju par augstākās izglītības politikas sasaisti ar valsts ilgtermiņa attīstību. Tādas reformas īstenojamas saskaņā ar skaidri formulētu, detalizētu un publiski pieejamu reformu plānu, kura pamatā ir gan ietekmes uz valsts budžetu izvērtējums (bet ne tikai), gan arī Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstības intereses ilgtermiņā visplašākajā nozīmē.

LIZDA aicina:

1. Apstādināt sasteigto RPIVA reorganizācijas procesa virzīšanu, jo, ja tiek pieļauta vienas augstākās izglītības iestādes reorganizācija tik nedemokrātiskā un nekorektā veidā, tad tiek radīts precedents, kas kalpo par signālu citām augstākās izglītības iestādēm, ka līdzīgā veidā izglītības iestāžu reorganizācijas ir iespējamas arī nākotnē;

2. IZM, sadarbībā ar sociālajiem partneriem un augstākās izglītības īstenošanā iesaistītajām pusēm, izstrādāt skaidrus kritērijus augstākās izglītības iestāžu reorganizācijai, kas būtu balstīti uz nopietnu, nesasteigtu un caurspīdīgu augstākās izglītības sistēmas, studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu darbības izvērtējumu, raugoties no Latvijas tautsaimniecības un nacionālo interešu perspektīvas. 

LIZDA ir par demokrātiskām, profesionālām, ilgtermiņa, izdiskutētām pārmaiņā izglītības un zinātnes jomā.

Aicinām iepazīties ar visu vēstules tekstu