Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #5 |Ziema

Piektdiena 27/01/2017

Iznācis piektais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: 

- 2017. gadā LIZDA – PAR attīstību, PAR demokrātiskumu valstī;

- Kāpēc vēršamies Satversmes tiesā;

- Turpinās darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika;

- Kopā panācām 1,7 miljonu eiro saglabāšanu pedagogu atalgojumam;

- Ieskats 2016. gadā kopīgi paveiktajās aktivitātēs;

- Airisa Lepere – personība, kuru raksturo sirsnība un darba mīlestība;

- LIZDA diskutē, kā panākt kvalitatīvas mācību satura izmaiņas;

- Ko varam darīt, lai celtu skolotāja profesijas prestižu?;

- LIZDA aicina studentus konkursā «Atspēriens» pieteikt savus darbus;

- LIZDA piedalās ETUCE konferencē Belgradā;

- Pieredze, ar ko vērts dalīties.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA