Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biroja darbības pārskats 2016

Otrdiena 31/01/2017

 

Aicinām iepazīties ar LIZDA biroja 2016.gada darbības pārskatu, kurā apkopota informācija par arodbiedrības paveikto biedru interešu aizstāvībā, pakalpojumu attīstību, informatīvo darbu un kapacitātes stiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daži skaitļi par LIZDA biroja darbību  laika posmā no 24.05.2015 līdz 31.12.2016.:

12 savas specialitātes profesionāļi (t.sk. priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks);
55 institūcijās un to 263 sanāksmēs aizstāvētas biedru intereses ES, Saeimas, Valdības, IZM, LBAS līmenī;
13 oficiālās tikšanās reizes ar izglītības un zinātnes ministriem un premjerministru;
17 Padomes un 12 Valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 290 jautājumi;
5 855 konsultācijas, 75 atzinumi par normatīvajiem aktiem, 22 iesniegumi, 282 vēstules;
972 biedru nelaimes gadījumu iesniegumi, cietušajiem izmaksāta materiālā palīdzība 139 166, 52 EUR apmērā;
68 pasākumos un semināros tikšanās ar biedriem 24 arodorganizāciju pasākumos;
3 protesta akcijas;
195 plašsaziņas līdzekļiem pausti 800 viedokļi, kas publiskoti 5000 publikācijās;
5 tematiskās konferences nozares ekspertiem;
4 žurnāla „LIZDA Vēstnesis” numuri;  11 informatīvie materiāli;
4 konkursos nacionālā mērogā piedalījušies 157 dalībnieki;
130 uzņēmumu piedāvājumi  ietverti atlaižu grozā un izveidoti 12 apkopojumi.