Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Augstskolās sākot ar 2017.gada 1.janvāri ir palielināta mēneša zemākā darba algas likme

Ceturtdiena 09/02/2017

2016.gada 5.jūlijā Ministru kabinets pieņēma MK 445. noteikumus “Pedagogu darba samaksas noteikumus”, kuros paredzētas un norādītas pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku  un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes, sk. zemāk 5.tabulu. Zemākās darba algas likmes palielināšanai 2017.gadā papildus tika novirzīti 5,5  miljoni eiro, savukārt finansējuma avots zemākās augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba algas likmes palielināšanai no 2018.gada 1.janvāra vēl ir neskaidrs. Darbs pie papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanai augstākajai izglītībai turpināsies kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām jaunajām politikas iniciatīvām.

Balstieties uz jau minētajiem MK noteikumiem, ikvienā valsts dibinātā augstskolā sākot ar 2017.gada 1.janvāri ir piešķirts papildus finansējums pedagogu darba samaksai. Lai noskaidrotu reālo situāciju augstskolās, veicām to augstskolu aptauju, kurās ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) arodorganizācija.

Situācija augstskolās uz 2017.gada 1.februāri:

Banku augstskola – nav pielikuma

Daugavpils Universitāte – ir pieaugums

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – ir pieaugums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – ir pieaugums

PIKC Rīgas Tehniskā koledža – ir pieaugums

Rīgas Celtniecības koledža – nav pielikuma

Liepājas Universitāte – ir pieaugums

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - ir pieaugums

Latvijas Lauksaimniecības universitāte - ir pieaugums

 

6. pielikums 
Ministru kabineta 
2016. gada 5. jūlija 
noteikumiem Nr. 445

 

Zemākā mēneša darba algas likme pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra un no 2018. gada 1. janvāra

5. tabula

 

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2017. gada 1. janvāra

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR) no 2018. gada 1. janvāra

1.

Rektors

1552,23

1694,12

2.

Profesors

1293,53

1411,76

3.

Prorektors

1035,35

1130,17

4.

Asociētais profesors

1035,35

1130,17

5.

Dekāns

1035,35

1130,17

6.

Docents

828,47

904,23

7.

Katedras vadītājs

828,47

904,23

8.

Prodekāns

662,91

723,96

9.

Lektors

662,91

723,96

10.

Asistents

528,95

576,98