Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ikšķiles vidusskolā apsriež aktualitātes izglītības jomā

Trešdiena 15/02/2017

Pirmdien, 13.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga apmeklēja Ikšķiles vidusskolu. Vizītes laikā notika saruna par aktualitātēm izglītības jomā, kurā piedalījās Ikšķiles novada priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, LIZDA Ogres starpnovadu organizācijas priekšsēdētāja Airisa Lepere, kā arī Ikšķiles vidusskolas vadība.

Sarunas laikā tika skarti jautājumi par novada pašvaldības finansiālo ieguldījumu izglītībā, atbalstot pedagogus un sniedzot tiem dažādas sociālās garantijas, par perspektīvo pirmskolas pedagogu atalgojumu, par paredzēto “kompetenču” izglītības ieviešanu un tā fiskālo ietekmi uz pašvaldības budžetu. Visi klātesošie bija vienisprāt, neapšaubāmi pārmaiņas izglītības sistēmā ir nepieciešamas, taču komunikatīvais darbs starp izglītības sistēmā iesaistītām pusēm un atbildīgo ministriju ir nepietiekošs.

LIZDA konstruktīva dialoga gaitā turpinās neatlaidīgi risināt steidzamos jautājumus izglītības nozarē, lai aizstāvētu pedagogu intereses. 2017.gadā turpināsim īstenot iepriekšējā gadā iesāktos darbus:

Izdienas pensijas pedagogiem – speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums pašlaik ir Saeimā apstiprināts 1.lasījumā.

Atbalsts darbu zaudējušajiem pedagogiem “sociālais spilvens” – atbalsta programmas projekts tika izstrādāts pārkāpjot noteiktos termiņus, un pašlaik tā virzība uz MK ir apturēta nezināmu iemeslu dēļ.

Sociālās garantijas pedagogiem – LIZDA piedāvātais risinājums – Izglītības likumā paredzēt pedagogiem noteiktu sociālo garantiju klāstu un apjomu.

Kompetencēs balstīts mācību saturs - LIZDA vērš uzmanību uz virkni problēmjautājumiem, sasteigtību, projekta realizācija kvalitāti. Papildus tam - pilotprojekts būs 2017./2018.mācību gadā, bet no 2018./2019.mācību gada to ieviesīs 1.-4. klases posmā (starplaiks starp pilotprojektu un reālo ieviešanu ir 2 vasaras mēneši).

Valdības virzītie grozījumi Izglītības un Vispārējās izglītības likumā – IZM sākotnēji virzīja uz MK sēdi likumprojektus, kuri nebija saskaņoti ar nozares sociālajiem partneriem. LIZDA panāca, ka likuma grozījumi tiks virzīti parastajā kārtībā un saskaņojot ar sociālajiem partneriem.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes – turpinās darbs pie pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides, lai pedagoga darba novērtēšana tiktu balstīta uz reālo pedagoga ieguldījumu izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai un līdz minimumam samazinātu birokrātiju novērtēšanas procesā.

Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks – LIZDA strādās pie tā, lai ar 2017.gada 1.septembri pakāpeniski tiktu paredzēts papildu finansējums pedagogu motivācijas fondam, kā arī kvalitātes pakāpes piemaksas tiktu aprēķinātas atbilstoši tarificētajai slodzei un pakāpeniski tiktu mazināta nevienlīdzība atalgojuma un slodžu veidošanas principos.

Aicinām iepazīties ar prezentāciju