Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jaunieši "ēno" arī arodbiedrības biroja darbiniekus

Trešdiena 15/02/2017

2017.gada 15.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) “Ēnu dienas 2017” ietvaros viesojās četras ēnas no Aglonas vidusskolas, Jumpravas vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 25.vidusskolas. Lai kļūtu par “ēnām” skolniekiem, bija jāizveido motivācijas vēstule, kurā jānorāda kādēļ tieši vēlas kļūt par ēnu lielākajā arodbiedrībā Latvijā.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar arodbiedrības struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī iepazīties ar biroja darbinieku ikdienas darba pienākumiem.

“Ēnotājiem” bija vairāki praktiski jautājumi par to kā biroja darbinieki ir izvēlējušies savu profesiju, kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst skolā, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties savu nākamo profesiju, un kādām personīgajām īpašībām ir jāpiemīt darbiniekam, lai labi varētu veikt sev uzticētos uzdevumus organizācijā.

"Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Paldies “ēnotājiem” par atsaucību un vēlam veiksmes, izvēloties savu nākotnes profesiju!