Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izstrādās alternatīvu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību

Piektdiena 17/02/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) eksperti ir piedalījušies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajās septiņās darba grupu sanāksmēs, baltoties uz 2015.gada 22.decembra izdoto rīkojumu. Darba grupu sanāksmēs diskutēts par esošās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības stiprajām un vājajām, kā arī pilnveidojamām pusēm. Ar IZM 2016.gada 19.septembra rīkojumu izveidotajā jaunajā darba grupā ir notikušas sešas sanāksmes. Šajā darba grupā netika izvērtēts iepriekšējā darba grupā paveiktais un darbs pie kvalitātes novērtēšanas pilnveides kārtības izrādījās veltīgs.

Pēdējā darba grupas sanāksme par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi notika 2016.gada 13.decembrī, lai gan rīkojumā par darba grupas izveidi noteikts, ka līdz 2017.gada 30.martam jāsagatavo Ministru kabineta noteikumu projekts pilnveidotai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmai. Ņemot vērā, ka 2017.gada 8.februārī IZM organizētajā informatīvajā seminārā republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem, un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, IZM pauda savu redzējumu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības izmaiņām, kas  līdz šim darba grupā nemaz netika apspriestas, ir bažas, ka arī šīs darba grupas darbs var izrādīties veltīgs. Tādēļ LIZDA Valde, 2017.gada 15.februārī, pieņēma lēmumu izstrādāt kritērijus, kādai būtu jābūt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtībai, prezentējot savu redzējumu 2017.gada 15.martā LIZDA Padomes sēdē.