Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē izskata problēmas zinātnes nozarē

Pirmdiena 20/02/2017

2017.gada 16.februārī notika NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde. Tajā tika apspriesti nozarei būtiski jautājumi, kurus aktualizējuši paši zinātnieki - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedri.  NTSP sastāvu veido valdības, darba devēju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji, tādēļ pēc LIZDA lūguma LBAS bija nodrošinājusi iespēju šajā sēdē piedalīties arī zinātnieku organizāciju pārstāvjiem no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātņu padomes, Jauno zinātnieku apvienības un Augstākās izglītības padomes. No LIZDA tajā piedalījās priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece Gunta Čekstere.

 

Savu skatījumu par situāciju zinātnē sniedza LIZDA, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ekonomikas ministrija (EM), kā arī Finanšu ministrija (FM).

LIZDA sava ziņojuma ietvaros aktualizēja šādus jautājumus:

·       Zinātniskās darbības centralizācijas seku izvērtējums;

·     Budžeta apakšprogrammā 05.01.00 «Zinātniskās darbības nodrošināšana» jāpanāk, lai 2018.gadā fundamentālo un lietišķo projektu finansējums tiktu atgriezts vismaz iepriekšējā līmenī (2017.gadā tas būtiski samazināts);

·     Jāpalielina līdzekļu daudzums valsts budžeta programmā 03.00.00 «Augstākā izglītība» apakšprogrammā 03.03.00 «Zinātniskās darbības attīstība augstskolā un koledžās»;

·         Valsts pētījumu programmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana;

·         Savlaicīga finansējuma piešķiršana un nodošana zinātnisko institūciju rīcībā;

·         Steidzama struktūrfondu finansējuma atvēršana;

·         Nepietiekams un zems bāzes finansējums zinātniskajām institūcijām;

·         Zinātniskā personāla atalgojums;

·         Privātā sektora piesaiste zinātnē;

·         Pieejamais finansējums zinātnē pēc 2020.gada.

LIZDA pēc ministriju prezentācijām un kopīgās diskusijas secināja, ka zinātnes attīstības kontekstā Latvijā nav pietiekama IZM sadarbība ar EM, kuras pārziņā ir inovāciju politika un sadarbība ar uzņēmējiem. Ir nepieciešams stiprināt IZM sadarbību ne tikai ar citu nozaru ministrijām, bet arī ar uzņēmumiem.

Sēdes laikā FM pārstāvji informēja, ka 2018. gadā zinātnei nav iespējams piešķirt papildus bāzes finansējumu saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā noteikto, taču LIZDA turpinās pārliecināt Saeimas un valdības pārstāvjus, ka noteikt zinātnes attīstību par vienu no prioritātēm Latvijā ir akūta nepieciešamība, jo zinātne skar pilnīgi visas tautsaimniecības jomas un tai ir ļoti liela ietekme uz valsts attīstību.

LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns sēdes noslēgumā ierosināja, ka mēneša laikā attiecīgajās ministrijās tiek sasauktas sanāksmes, lai risinātu noteiktus problēmjautājumus. Nākamajā posmā par tiem būtu jāspriež atkārtoti NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē un jālemj, vai jautājumu izskatīšana jāvirza izskatīšanai tālāk uz NTSP.

Finanšu ministrija no savas puses apņēmās risināt jautājumus, kas saistīti ar struktūrfondu savlaicīgu pieejamību. Ekonomikas ministrija apņēmās risināt jautājumu, kas saistīts ar valsts kapitālsabiedrību atbalstu un sadarbību ar zinātniekiem.

IZM apņēmās risināt jautājumus, kas saistīti ar:

-       Valsts pētījumu programmu darbības mehānisma izveidi sinerģijā ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un nozaru politiku izvirzītajiem mērķiem;

-        fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu virzību un pieejamo finansējumu.

LIZDA izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās šajā sanāksmē un apņēmās risināt zinātnes attīstībai būtiskos jautājumus. LIZDA uzsver, ka ir nepieciešama visu iesaistīto un ieinteresēto pušu ciešāka sadarbība un savstarpēja komunikācija, lai paustās apņemšanās īstenotos.

Prezentācijas (PDF) formātā:  

Ekonomikas ministrija - Inovācijas politika

LIZDA - Diskusija par zinātnes nozares aktualitātēm

Izglītības un zinātnes ministrija - Diskusija par zinātnes nozares aktualitātēm