Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Jauniešu padome aktualizē 2017.gada darbības plānu

Sestdiena 25/02/2017

2017.gada 25.februārī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Jauniešu padomes sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes izglītības nozarē tieši jauno pedagogu skatījumā. Sēdes dalībnieki dalījās viedokļos par jauno pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ietekmi uz mēneša ienākumiem, sabiedrībā izskanējušo skolu tīkla optimizācijas ideju, pašvaldību piešķirto sociālo garantiju apjoms tieši pedagogiem un pieredzi, kā jaunos pedagogus uzņem darbā izglītības iestādēs. Tika apspriests arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sasteigtais un nedemokrātiskais likvidācijas process, kurš šobrīd nozares darbiniekiem ir izsaucis asas diskusijas.

Sēdes gaitā klātesošos ar savu prezentāciju ar savu pētījumu par jauno skolotāju ievada sistēmu ES valstu praksē dalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” maģistra studiju programmas 2.kursa studente Aiga Grīnfelde.  Vairākās Eiropas valstīs jau ilgāku laiku darbojās dažādas Mentoru programmas, kas palīdz jaunajam skolotājam, kas skolā strādā pirmo gadu adoptēties skolas videi. Ar programmas palīdzību tiek nodrošināta skolotāja profesionālā izaugsme.

Atbalsts jaunajam skolotājam tiek sniegts vairākos posmos:

Personiskais atbalsts: palīdz skolotājam atrast savu identitāti kā skolotājam. Pirmajos mēnešos jaunais skolotājs saskaras ar daudziem izaicinājumiem, kas var rezultēties pašapziņas zaudēšanā, kā arī pakļaut jauno skolotāju paaugstinātam stresa līmenim. Līdz ar to ievada posmā skolotājam ir nepieciešams sniegt atbalstu, lai vairotu skolotāja pašpārliecību un motivāciju.

-Mentoru un citu kolēģu atbalsts ir ļoti svarīgs, jo diskusiju un pieredzes apmaiņas laikā ir iespējams pārliecināties, ka šīs problēmas piemeklē arī citus kolēģus, nevis tikai jauno pedagogu. Tas palīdz rast risinājumu kopējām problēmām.

Sociālais atbalsts: ievada posms palīdz iekļauties skolotājam skolas vidē. Veicina savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

-          Mentors iepazīstina jauno skolotāju ar skolas kultūru, ar tās rakstītajām un nerakstītajām normām

-          Sadarbība ar kolēģiem, piemēram, vienu priekšmetu vada divi vai vairāki skolotāji, darbs grupās

Skolas direktors pārskata sistēmas darbību kopumā!

Profesionālais atbalsts: attīsta skolotāja kompetences. Kā vadīt stundas, veidot disciplīnu.

-          Kursi vai semināri, ekspertu konsultācijas

-          Pieredzes apmaiņa ar pieredzējušiem skolotajiem no savas un citām mācību iestādēm.

Sēdes noslēgumā LIZDA Jauniešu padomes dalībnieki izstrādāja reģionālā semināra jaunajiem pedagogiem domnīcu tēmas un sasniedzamos uzdevumus.  Reģionālos seminārus plānots realizēt 2017.gada ietvaros sadarbībā ar LIZDA arodorganizācijām.