Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tikai kopā mēs varam iestāties par demokrātiskām un pārdomātām reformām izglītības nozarē

Otrdiena 28/02/2017

            Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes lēmuma, aizstāvot savu biedru intereses, LIZDA pārstāvji 2017.gada 28.februārī piedalījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) organizētajā piketā pie Ministru kabineta un iestājās pret akadēmijas sasteigto un nedemokrātisko likvidācijas procesu. LIZDA norāda, ka šī ir kārtējā steigā vadītā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kārtējā reforma. LIZDA iestājas par pārdomātām, izsvērtām un ar visām iesaistītajām pusēm izdiskutētām reformām austākajā izglītībā, kas ir ar skaidru mērķi un vīziju par augstākās izglītības politikas sasaisti ar valsts ilgtermiņa attīstību.

                Piketā pie Ministru kabineta par spīti piketa dalībnieku aicinājumam pēc cieņpilna dialoga no valdības puses, iestājoties pret cinismu reformu veikšanā un uzsverot, ka dalībnieki ir pret sasteigtām reformām, dzirdīgas ausis Ministru kabinetā nebija. Valdības pārstāvji tupināja ciniski izturēties pret sanākušajiem studentiem, pedagogiem, zinātniekiem, un uz sarunām pie piketa dalībniekiem no Ministru kabineta neviens pārstāvis neieradās. LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga preses pārstāvjiem vērsa uzmanību uz vairākām nepilnībām, kā piemēru minot IZM izstrādāto rīkojumprojektu par RPIVA likvidāciju, ar kuru nozares ministrija Latvijas Universitātes Senātu nostādījusi visai nepatīkamā situācijā, jo jau pirms tā lēmuma par RPIVA likvidācijas dokumentos parādījies ieraksts, ka tas atbalsta šādu risinājumu.

                Tikai kopā – solidarizējoties, mēs varam iestāties par demokrātiskām un pārdomātām reformām izglītības nozarē. Kopā mēs esam SPĒKS! 

Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās piketā!