Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu apturēt RPIVA likvidāciju

Otrdiena 07/03/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), pārstāvot savu biedru intereses, jau 2017.gada janvāra sākumā publiski ir paudusi neizpratni par veidu un metodēm, kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) virza Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācijas procesu, kā arī ir aicinājusi izglītības politikas veidotājus un iesaistītās puses pārtraukt akadēmijas reorganizācijas sasteigto virzību.

LIZDA atzinīgi novērtē, ka arī Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons savā 2017.gada 3.martā nosūtītajā vēstulē Ministru prezidentam M.Kučinskim norāda uz tiem pašiem trūkumiem akadēmijas likvidācijas procesā, kā “RPIVA likvidācijas process ir sasteigts un nav pietiekoši izvērtēts un sagatavots, tāpēc tiesībsargs aicina Ministru prezidentu apturēt Rīkojuma projekta tālāku virzību, uzliekot par pienākumu IZM pienācīgi informēt sabiedrību par uzsāktajiem procesiem, izdiskutēt un saskaņot ieplānotās reformas mērķi un īstenošanas kārtību ar visām ieinteresētajām personām, argumentēti pamatojot ieinteresēto pušu priekšlikumu noraidījumu, īpaši, ņemot vērā, lai reformas procesa gaitā iespējami mazāk tiktu skartas studējošo intereses”. 

Vienlaikus tiesībsargs norāda arī uz vienotas augstākās izglītības reformu bāzes neesamību un lēmumu sadrumstalotību, kas noved pie sabiedrības neizpratnes un plānveida procesa trūkuma iestādes darbībās. “Augstskolas likvidācija ir ļoti komplekss un daudzšķautņains process, kas ietver virkni pasākumu ne tikai augstākās izglītības politikas virziena un tiesiskās bāzes sagatavošanā, bet arī sabiedrības informēšanā par reformas nepieciešamību, mehānismu un īstenošanas kārtību tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pēc iespējas plašāku reformas izgaismojumu,” skaidro tiesībsargs.

LIZDA pateicas LR tiesībsargam par aktīvu sabiedrības interešu aizstāvību!

Šeit var iepazīties ar Tiesībsarga vēstuli Ministru prezidentam