Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA rosina sasaukt NTSP, lai apturētu sasteigto RPIVA likvidācijas procesu

Piektdiena 10/03/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību sasaukt Nacionālās trīspusējās padomes (NTSP) sēdi, lai izskatītu jautājumu par plānoto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas procesu.

Šī jautājuma izskatīšana Ministru kabineta sēdē tika plānota 2017. gada 7. martā, taču 6. martā to izņēma no darba kārtības, balstoties uz tiesībsarga J. Jansona iebildumiem un pārceļot jautājuma izskatīšanu pēc divām nedēļām (Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, VSS-77). LIZDA vērš uzmanību, ka negatīvus atzinumus par RPIVA likvidāciju sniegušas vairākas iesaistītās puses un sociālie partneri, piemēram, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome, un arī LIZDA.

LIZDA aicina NTSP sēdē aktualizēt jautājumu par sasteigtā RPIVA likvidācijas procesa apturēšanu, jo šāda veida “reformas” augstākajā izglītībā ir pretrunā ar labo praksi, kā augstākās izglītības institūcijas tiek reformētas Eiropas valstīs, kā arī pretrunā ar Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta un Eiropas Universitāšu asociācijas rekomendācijām.

NTSP sēdē LIZDA aicina:

1. apturēt sasteigto RPIVA likvidācijas procesu, jo LIZDA joprojām uzskata, ka līdz 2017./2018. studiju gada sākumam nav iespējams kvalitatīvi īstenot procesu, kurā RPIVA studiju programmu īstenošanu pārņemtu citas Latvijas augstskolas ar mērķi Latvijā būtiski uzlabot skolotāju izglītību;

2. IZM sniegt informāciju par izskatītajiem alternatīvajiem RPIVA reorganizācijas variantiem, to priekšrocībām un trūkumiem;

3. IZM sniegt detalizētu savu redzējumu par kopējo augstākās izglītības sistēmas attīstību ilgtermiņā.