Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA, saņemot juridiskā biroja Sorainen atzinumu, lūdz apturēt RPIVA likvidācijas projekta tālāku virzību MK

Piektdiena 17/03/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau 2017.gada janvāra sākumā publiski ir norādījusi, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas process neatbilst tiesiskajam regulējumam, kā arī ir aicinājusi izglītības politikas veidotājus un iesaistītās puses pārtraukt akadēmijas sasteigto likvidāciju.

LIZDA un arī citas organizācijas vairākkārtīgi norādījušas Izglītības un zinātnes ministrijai uz nepilnībām sagatavotajos dokumentu projektos par akadēmijas likvidāciju, taču tie nav ņemti vērā pēc būtības. LIZDA nolēma izmantot juridiskā biroja Sorainen bezmaksas juridisko konsultāciju piedāvājumu. Arodbiedrība vērsās pie uzņēmuma ar lūgumu sniegt profesionāla, pieredzējuša un starptautiski atzīta juridiskā biroja speciālistu viedokli par attiecīgo rīkojuma projektu.

Juridiskais birojs Sorainen ir sagatavojis atzinumu par Ministru Kabineta (MK) rīkojuma “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju” projektu, kas 2017.gada 26.janvārī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, atbilstību tiesiskajam regulējumam. Atzinumā ir norādīts uz vairākām nepilnībām sagatavotajā rīkojumā, kā arī izvērtētas vairākas problēmsituācijas, kas varētu rasties, izpildot rīkojumu.

Pamatojoties uz saņemto informāciju no juridiskā biroja Sorainen, LIZDA lūdz apturēt rīkojuma par RPIVA likvidāciju projekta tālāku virzību Ministru kabinetā. Arodbiedrība ir nosūtījusi juridiskā biroja Sorainen sagatavoto atzinumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, Saeimā pārstāvēto politisko partiju frakcijām, pie frakcijām nepiederošam deputātam Artusam Kaimiņam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Augstākās izglītības padomei, Rektoru padomei, Latvijas Studentu apvienībai un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai.

LIZDA uzskata, ka ir nepieciešamas reformas augstākajā izglītībā, taču neatbalsta šādi virzītu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju.

Aicinām iepazīties ar vēstules tekstu

Aicinām iepazīties ar Sorainen atzinumu