Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Deputāti atbalsta LIZDA lūgumu un vēršas ST par pedagogu kvalitātes pakāpju piemaksām

Pirmdiena 20/03/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2016.gada 19.decembrī aicināja Saeimas deputātus būt atbildīgiem un parakstīt iesniegumu Satversmes tiesai saistībā ar kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtību. Valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par kārtību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai nosaka, ka pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada 31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā no 2018.gada 1.septembra. LIZDA norāda, ka noteikumi pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo pedagogi, kuriem piešķirtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņš tuvojās beigām, vai kāds, kuram līdz šim tās nebija, bet viņš vēlējās pieteikties pirmreizējai novērtēšanai, pieteikties divus gadus nebūs iespējams. 

Arodbiedrība izsaka pateicību 12.Saeimas deputātiem – Ingai Bitei, Ingunai Sudrabai, Valērijam Agešinam, Mārtiņam Šicam, Gunāram Kūtrim, Jānim Urbanovičam, Ivanam Ribakovam, Silvijai Šimfai, Andrejam Elksniņam, Rihardam Melgailim, Jānim Ādamsonam, Aleksandram Jakimovam, Jurim Viļumam, Aivaram Meijam, Sergejam Mirskim, Borisam Cilevičam, Arvīdam Platperam, Artūram Rubikam, Ringoldam Balodim, Vladimiram Nikonovam un Igoram Pimenovam, kuri atsaucoties LIZDA lūgumam parakstīja pieteikumu un iesniegts to Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

LIZDA augstu novērtē deputātu iestāšanos par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu un par visiem pedagogiem, kurus skar izmaiņas pedagogu profesionālās darbības pakāpju piemaksu samazināšanā sakarā ar pedagogu darba samaksas jauno modeli.