Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   March for Science – iestājoties par zinātni un zinātniekiem visā pasaulē

Ceturtdiena 23/03/2017

2017.gada 22.aprīlī Vašingtonā un vairāk nekā 300 pilsētās visā pasaulē, tajā skaitā arī Eiropā, notiks pasākumi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību zinātnes lomai demokrātiskā sabiedrībā un lai aicinātu politikas veidotājus un līderus īstenot pierādījumos balstītu politiku sabiedrības interesēs. Pasākumu mērķi saistīti ar aktuālo izglītību zinātnē, daudzveidību un iekļaušanu STEM jomās (STEM – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), kā arī atbalstu zinātniekiem. “Zinātne ir visur un tā ietekmē ikvienu”, teikts aktivitātes mājaslapā (skat. https://www.marchforscience.com/).

Savukārt ETUCE jeb Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība, atbalstot March for Science dienu, vēlas uzsvērt, ka zinātne nevar pastāvēt bez zinātniekiem, tādēļ aicina respektēt akadēmisko brīvību, uzlabot zinātnieku darba apstākļus un palielināt valsts atbalstu. Kvalitatīva zinātne nepastāv bez atbalsta kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšanai un bez zinātnieku taisnīgas nodarbinātības. ETUCE vērš uzmanību uz to, ka Eiropas zinātnieki ir pakļauti pieaugošam riskam pētniecībai izvirzīto īstermiņa mērķu dēļ gan Eiropas, gan nacionālo politiku līmenī. Īpaši tas skar inovāciju un tehnoloģiju pārnesi. Tādēļ ETUCE aicina dalīborganizācijas vērsties pie valdībām un darba devējiem, lai apturētu nedrošas nodarbinātības tendences, nepietiekamo finansējumu, ierobežoto akadēmisko brīvību un nevienlīdzību pētniecības sektorā.