Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pateicoties LIZDA neatlaidībai, MK ārkārtas sēdē par nākamo gadu valsts budžetu, tika iekļauti vairāki nozarei aktuāli jautājumi

Pirmdiena 03/04/2017

2017.gada 23.martā notika Ministru kabineta ārkārtas sēde, kurā tika skatīts informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu".

Pateicoties LIZDA neatlaidībai ārkārtas sēdes dienaskārtībā tika iekļauti vairāki izglītības nozarei aktuāli jautājumi, kā:

1) Atbalstīt bāzes izdevumu 2018., 2019. un 2020.gadam palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" 2018.gadam 1 836 668 EUR apmērā, 2019.gadam 3 682 143 EUR apmērā un 2020.gadam 3 682 143 EUR apmērā, lai nodrošinātu finansējumu 50% apmērā Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai to padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" bāzes izdevumus 2018., 2019. un 2020.gadam. Minētais finansējums tiks pārdalīts Izglītības un zinātnes ministrijai (2018.gadā - 1 108 980 EUR, 2019. un 2020.gadā - 2 217 959 EUR ik gadu), Kultūras ministrijai (2018.gadā - 193 392 EUR, 2019. un 2020.gadā - 387 334 EUR ik gadu), Iekšlietu ministrijai (2018.gadā - 2 359 EUR, 2019. un 2020.gadā - 12 977 EUR ik gadu), Veselības ministrijai (2018.gadā - 348 600 EUR, 2019. un 2020.gadā - 697 200 EUR ik gadu) un Zemkopības ministrijai (2018.gadā - 183 337 EUR, 2019. un 2020.gadā - 366 673 EUR ik gadu) pēc tam, kad attiecīgās ministrijas nodrošinās atlikušo papildu nepieciešamo finansējumu 50% apmērā no nepieciešamajiem līdzekļiem augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārskatot attiecīgās nozares ministrijas bāzes izdevumus. Gadījumā, ja nepieciešamais finansējums netiek rasts ministriju esošo līdzekļu ietvaros, papildu finansējuma pieprasījumu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā.

2) Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu sociālā atbalsta programmas īstenošanai pedagogiem vecumā no 60 gadiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu, skatīt Ministru kabinetā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveidi" likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā.

3) Pieņemt zināšanai Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izteikto aicinājumu rast papildu finansējumu pakāpeniskai pirmskolas pedagogu atalgojuma nodrošināšanai no valsts budžeta un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai.

4) Pieņemt zināšanai Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izteikto aicinājumu un ministrijām, jo īpaši tām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes, izvērtēt iespēju Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros nodrošināt finansējumu zinātnei.

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols